Loading
 
Activities
archive

งานแถลงข่าว “รวมใจพิทักษ์เด็ก พิทักษ์อนาคตชาติ ด้วยสังคมก้มหน้าได้จริงหรือ”

วันที่ : 15 สิงหาคม 2561 2561
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
จัดกิจกรรมโดย: มูลนิธิเด็ก
เวลา 10.30–17.00 น.


เนื่องใน วาระครบรอบ 40 ปี มูลนิธิเด็ก งานแถลงข่าว “รวมใจพิทักษ์เด็ก พิทักษ์อนาคตชาติ ด้วยสังคมก้มหน้าได้จริงหรือ”งานพิธีมอบรางวัลนิทานมูลนิธิเด็กครั้งที่ ๑๙และชมภาพยนตร์สารคดี 6  Weeks to Mother’s Day

ช่วงเวลา 10.30–12.00 น. งานแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของเด็กไทยในปัจจุบัน ในหัวข้อ “รวมใจพิทักษ์เด็ก พิทักษ์อนาคตชาติ ด้วยสังคมก้มหน้าได้จริงหรือ” ในวาระครบรอบ 40 ปี มูลนิธิเด็ก โดย 9 วิทยากรที่มีประสบการณ์ในเรื่องเด็ก อย่าง คุณกมลชนก เขมะโยธิน ดารานักแสดง, ผศ.ดร.ภูเบศร์  สมุทรจักร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, คุณวาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก, รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น, คุณศิริพร สโครบาเนค ประธานมูลนิธิผู้หญิง, พญ.เบญจพร ตันตสูติ (หมอมินบานเย็น) จิตเวชเด็กและวัยรุ่น เจ้าของเพจเข็นเด็กขึ้นภูเขา, คุณทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก  คุณพิภพ ธงไชย กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเด็กและ คุณกมลพร วรกุล เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
    
ช่วงเวลา 12.30–14.30 น. งานพิธีมอบรางวัลรางวัลนิทานมูลนิธิเด็กครั้งที่ 19 พร้อมรับชมการแสดงละครเวที ดัดแปลงจากนิทานยอดเยี่ยมจากกประกวดครั้งนี้ ในเรื่อง “ดินแดนนิทานมหัศจรรย์” จาก การแสดงของเด็กๆ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก และ โรงเรียนหมู่บ้านเด็กอนุบาลสานรัก

ช่วงเวลา 15.20–17.00 น. ชมภาพยนตร์สารคดี6  Weeks to Mother’s Dayจากผู้กำกับ Marvin Blunteที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของความรักในเดือนของวันแม่ของเด็กๆ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ที่จะทำให้คุณประทับใจไม่รู้ลืม

ชื่อผู้ประสานงาน
ลัดดา รักษ์ประชาไทย (คุณเล็ก) เบอร์โทรศัพท์ 086 883 3097
รุจรวี นาเอก (คุณรุจ – เฉพาะงานพิธีมอบรางวัลนิทาน) เบอร์โทรศัพท์ 081 655 7070

 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร