Loading
workshop & training
archive

การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2

วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 - 18 ตุลาคม 2561
สถานที่: โถงชั้น 5
ร่วมจัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 13.00 – 16.00 น.


การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 2

การวาดภาพพฤกษศาสตร์ อาจเป็นคำศัพท์ที่เด็ก ๆ ยากจะเข้าใจ ถ้าจะอธิบายง่าย ๆ การวาดภาพพฤกษศาสตร์ หมายถึง การวาดภาพส่วนต่างๆ ของพืช ไม่ว่าจะเป็นดอกผลใบ ทั้งต้น หรือส่วนอื่นๆ ให้ออกมาเหมือนจริง ใกล้เคียงลักษณะของพืชชนิดนั้นๆ ให้มากที่สุด นอกจากความสวยงามแล้ว คนทั่วไปและนักพฤกษศาสตร์ยังใช้เป็นข้อมูล ใช้อ้างอิงเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาได้อีกด้วย 

กิจกรรมวาดภาพครั้งนี้ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การร่างภาพ และการลงสีน้ำ โดยผู้สอนการวาดภาพ มีทั้งศิลปิน และนักพฤกษศาสตร์ จากเครือข่ายวิทย์สานศิลป์
ผู้เข้าอบรม: อายุ 9-14 ปี
อุปกรณ์: นำมาเอง ดังนี้ ดิ
นสอ 2 แท่ง (HB และ 2B), ยางลบ, ไม้บรรทัด (เซนติเมตร), พู่กัน 3 ขนาด (เบอร์ 0, 2, 6), สมุดร่างภาพขนาด A4, แก้วล้างพู่กัน 2 ใบ, จานสี
สิ่งที่รับในชั้นเรียน:    
กระดาษสีน้ำ, สีน้ำใช้ในห้อง, กระดาษลอกลาย 
ค่าอบรม 2,500 บาท (รวม 6 ชม.)

กำหนดการ:    
วันที่ 1 ฝึกการร่างภาพเบื้องต้น โดยร่างภาพดอกไม้ ใบไม้ ผลไม้
วันที่ 2 การลอกภาพและฝึกหัดการใช้สีน้ำ เทคนิคการใช้พู่กันและลงสี

การสมัคร:    
สมัครและส่งหลักฐานการโอนเงินค่าอบรมมาที่ library@bacc.or.th
รายละเอียดวิธีการชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 357-292369-3 ชื่อบัญชี นางศศิวิมล แสวงผล และ/หรือ นายพรเลิศ ละออสุวรรณ และ/หรือ นายพิสิฐ หงษาครประเสริฐ และ/หรือ นายชวลิต อนุตรวณิชกุล 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร