Loading
workshop & training
archive

การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่

วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2561 - 15 ธันวาคม 2561
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมจัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 3, 17 พฤศจิกายน, 1 และ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00. น.
บริเวณโถง ชั้น 5 และ ห้อง Friends of bacc ชั้น 6


BACC Art of Nature Workshop: 2nd Botanical Art Workshop 
การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ใหญ่

การวาดภาพพฤกษศาสตร์ หมายถึง การวาดภาพส่วนต่าง ๆ ของพืช ไม่ว่าจะเป็นดอกผลใบ ทั้งต้น หรือส่วนอื่น ๆ ให้ออกมาเหมือนจริง และใกล้เคียงลักษณะของพืชชนิดนั้น ๆ ให้มากที่สุด นอกจากความสวยงามแล้ว คนทั่วไปและนักพฤกษศาสตร์ยังใช้เป็นข้อมูล ใช้อ้างอิงเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาได้อีกด้วย 
การอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ครั้งนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการวาดภาพพฤกษศาสตร์ ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการอบรมวาดภาพพืชที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อเฟ้นหาภาพวาดพฤกษศาสตร์ที่จะนำไปจัดแสดงในนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ในปี 2562 อีกด้วย

อุปกรณ์: นำมาเอง ดังนี้
ดินสอ 2 แท่ง, ยางลบ, ไม้บรรทัด, พู่กัน 3 ขนาด (เบอร์ 0, 2, 6), สมุดร่างภาพขนาด A4, แก้วล้างพู่กัน 2 ใบ, สีน้ำ, จานสี
สิ่งที่รับในชั้นเรียน: กระดาษสีน้ำ, กระดาษลอกลาย 
ค่าอบรม: 5,000 บาท (4 ครั้ง)
ผู้เข้าอบรม: อายุ 15 ปี ขึ้นไป

กำหนดการ:    
วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 2561  (บริเวณโถง ชั้น 5) 
ฝึกวาดภาพและลงสีน้ำภาพใบไม้หลากสี
วันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 2561 (ห้อง Friends of bacc ชั้น 6)    
ฝึกวาดภาพและลงสีน้ำภาพดอกไม้ขาว 
วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. 2561 (บริเวณโถง ชั้น 5)             
ฝึกวาดภาพและลงสีน้ำ ดอก, ใบ, ผล แห้ง
วันเสาร์ที่ 15 ธ.ค.2561 (ห้อง Friends of bacc ชั้น 6)    
ฝึกวาดภาพและลงสีน้ำต้นคริสต์มาส (Poinsettia)

การสมัคร    
สมัครและส่งหลักฐานการโอนเงินค่าอบรมมาที่ library@bacc.or.th
รายละเอียดวิธีการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 357-292369-3 ชื่อบัญชี นางศศิวิมล แสวงผล และ/หรือ นายพรเลิศ ละออสุวรรณ และ/หรือ นายพิสิฐ หงษาครประเสริฐ และ/หรือ นายชวลิต อนุตรวณิชกุล 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-214-6630-8 ต่อ 127 หรือ library@bacc.or.th

 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร