Loading
 
Activities
archive

มหกรรม “โลกป่วน…ชวนเปลี่ยนการศึกษาไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ : 25 ตุลาคม 2561
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1
โดย: สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย


- โลกป่วน…ชวนเปลี่ยนการศึกษาไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- โลกป่วนเพราะการศึกษาที่ถดถอย จึงควรปฏิรูปการศึกษาที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม ซึ่งการขับเคลื่อนด้านการศึกษาต้องสร้างสรรค์ สู่การศึกษาที่เหมาะสมสำหรับคนไทยในปัจจุบันและอนาคต 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 
0816686851
0863623952

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร