Loading
 
archive

นิทรรศการ “เพื่อนเล่น”

วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 - 28 ธันวาคม 2561
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
ศิลปิน: ไพริน ภู่ประดับ 
เปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น.


นิทรรศการ “เพื่อนเล่น” ถ่ายทอดเรื่องราวคุณค่าจากของเล่น หากมองของเล่นตามบทบาทหน้าที่ ของเล่นเปรียบเสมือนการเรียนรู้ หากมองของเล่นในแง่ของความรู้สึก ของเล่นเปรียบเสมือนเพื่อนเล่น แต่สิ่งที่ทำให้ของเล่นพิเศษคือเสน่ห์ในการเก็บสะสมเรื่องราว เราจะพบความสุขที่ซ่อนเร้นของร่องรอยจากอดีตกาลผ่านของเล่น

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร