Loading
 
arts network activities
archive

แถลงข่าว เทศกาลหนังแม่น้ำโขงและศิลปะแห่งสายน้ำ ครั้งที่ 1

วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561 - 29 พฤศจิกายน 2561
สถานที่: โถงชั้น 1
เวลา 13.30 น.


ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว เทศกาลหนังแม่น้ำโขงและศิลปะแห่งสายน้ำ ครั้งที่ 1

ขอชวนเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านไปเที่ยวชมงาน “เทศกาลหนังสั้นแม่น้ำโขงและศิลปะแห่งสายน้ำ” ในบรรยากาศหนาวลมห่มหมอก ที่ริมน้ำโขง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ในวันที่ 7-10 ธ.ค. 61 นี้ พบกับ หนังสั้นแม่น้ำโขง/แม่น้ำนานาชาติ นิทรรศการศิลปะ เรียนศิลปะ วาดภาพกับศิลปินอาชีพขัวศิลปะ เรียนรู้ทำหนังสั้น/สื่อสร้างสรรค์ ถนนศิลปิน ดนตรี ละคร การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อผู้ประสานงาน
อุไรวรรณ กสิวัฒนา (แอม) 081 836 3588

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร