Loading
 
Lectures
archive

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานอนุรักษ์ลิงลมในประเทศไทย

วันที่ : 21 มกราคม 2562 - 23 มกราคม 2562
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
โดย: มูลนิธิรักสัตว์ป่า
งานอบรมเชิงปฏิบัติการ: วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00-19.00 น. ห้อง Friends of BACC ชั้น 6 (งานปิดเฉพาะบุคลากร)    


ประเทศไทยเราขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่ก็พ่วงมาด้วยชื่อเสียงในการเป็นประเทศที่มีการลักลอบ หรือเป็นทางผ่านการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่สำคัญหนึ่งในนั้นคือการลักลอบค้าลิงลม ด้วยความน่ารักของพวกมันเองที่ทำให้พวกมันเป็นที่ต้องการของใครๆ

สถานการณ์ของลิงลมในประเทศไทยในปัจจุบันดูเหมือนจะหนักหนาขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการนำไปลิงลมไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงและพร็อพถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆขณะนี้สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ จ.ชลบุรี ซึ่งมูลนิธิรักสัตว์ป่าได้เข้าไปร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืชช่วยดูแลลิงลมที่เป็นของกลางคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 มีลิงลมอยู่ในความดูแลกว่า 90 ตัว จาก 14 ตัวในปี พ.ศ. 2555
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิจัย  และให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจเกี่ยวกับลิงลม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านลิงลมจากนานาประเทศ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ระดมความคิดกันเพื่อช่วยแก้วิกฤตินี้ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาออกแบบวางแผนการจัดการเพื่องานอนุรักษ์ลิงลมในประเทศไทยต่อไป

งานสัมมนาบรรยาย วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00-19.00 น. ห้อง Auditorium ชั้น 5 (งานเปิดให้บุคลคลที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย ลงทะเบียน ที่นี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเลือกเข้าชมเฉพาะหัวข้อที่สนใจได้)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณแนนซี่ กิ๊บสัน และ คุณดนยารัตน์ บุญญะฐี 
087-511-5111 , 086-567-3741

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร