Loading
 
arts network activities
archive

Manuel Lütgenhorst : ในความทรงจำและมิตรภาพกับโลกศิลปะ

วันที่ : 31 มกราคม 2562 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
พิธีเปิด: วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.30 น.
นิทรรศการ จัดแสดงวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 – 19.00 น.


นิทรรศการ Manuel Lütgenhorst : ในความทรงจำและมิตรภาพกับโลกศิลปะ เป็นทั้งประวัติ เรื่องราวศิลปการแสดงในสาขาต่างๆ รวมถึงภาพผลงานการออกแบบงานศิลป์ของมานูเอล ทั้งที่เยอรมัน อเมริกา อินเดีย เกาหลี อินโดนีเซีย และไทยอย่างน่าทึ่ง...รวมไปถึงกิจกรรม การอ่านบทละคร การแสดงละคร ฉายหนัง ฉายบันทึกการแสดงสดละครเวที และงานแสดงสดวาระต่างๆในประเทศไทยอย่างมโหฬาร และการเสวนาหลังกิจกรรมที่เปลี่ยนไปทุกวันโดยผู้มีความรู้ความชำนาญในสาขานั้นๆ 

2 กุมภาพันธ์ 2562  
ดำเนินรายการโดย  มัลลิกา ตั้งสงบ (MallikaTangsangob)

14.00    การอ่านบทละคร (Play Reading) เรื่อง Death and the Maiden (สำรองที่นั่ง, เข้าชมฟรี)
15.00    เสวนา Manuel ในแง่มุมของการละครกับนักการละครรุ่นใหม่
ผู้ร่วมเสวนา
- จารุนันท์พันธชาติ (Jarunun Phantachat)
- นิกร แซ่ตั้ง (NikornSae Tang)
- วรรณศักดิ์ ศิริหล้า (Wannasak Sirilar)
- สินีนาฏ เกษประไพ (Sineenadh Keitprapai)
- เจริญพงศ์ชูเลิศ (Charoenpong Chulerd)
-สิริกาญจน์ บรรจงทัด (Sirikarn Bunjongtad)
19.30    การอ่านบทละคร(Play Reading) เรื่อง Death and the Maiden (สำรองที่นั่ง, เข้าชมฟรี)

3 กุมภาพันธ์ 2562  
ดำเนินรายการโดย พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์  ผู้กำกับฯ ดำเนินรายการ

14.00    ฉายภาพยนตร์เรื่อง วิถีคนกล้า :ออกแบบงานศิลป์โดยมานูเอลเรื่องแรกและเรื่องเดียว ที่ทำให้เขาได้รับรางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมจากงานประกวดภาพยนตร์แห่งชาติ และตุ๊กตาทองพระราชทานในปีนั้น
16.30    การเสวนา ข้อสังเกตในการทำศิลปภาพยนต์ศึกษา(1 ชั่วโมง)
ผู้ร่วมเสวนา
- ยุทธนา มุกดาสนิท ผู้กำกับ
- รัศมี เผ่าเหลืองทอง ผู้เขียนบท
- ประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์
- มล.วราภา เกษมศรี ผู้ลำดับภาพ
- ดนู ฮันตระกูล ผู้ประพันธ์ดนตรี

5 กุมภาพันธ์ 2562 
ดำเนินรายการโดย  ดร. ศักดิ์ชัย  อนันต์ตรีชัย

17.00 น.    ฉายวีดิทัศน์ "คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ เนื่องในพระราชพิธีทรงเปิดสะพานพระราม 8”
18.00 น.     ฉายวีดิทัศน์ "การแสดงแสงและเสียง เพื่อต้อนรับสมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธ ที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ และพระสวามี" ณ วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดอยุธยา โดยสำนักทรัพย์สินส่วนพระ  รมหากษัตริย์
19.00 น.     ฉายวีดิทัศน์การแสดงในพิธีเปิดกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 (บางชุด) หน้าพระที่นั่ง ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน
การเสวนา วิธีคิดออกแบบงานศิลปกับการแสดงสดขนาดใหญ่ของมานูเอล
ผู้ร่วมเสวนา
- ธิษณา เดือนดาว ผู้กำกับการแสดง
- ยุทธนา มุกดาสนิท ผู้กำกับการแสดง
- วิโรจน์ ศรีสิทธิ์เสรีอมร ผู้กำกับการแสดง
- ชาญชัย ทัศนกุล ผู้กำกับฝ่ายศิลป์
- ธนาฒย์ ปิติพรเทพิน ผู้กำกับแสง

6 กุมภาพันธ์ 2562 
ดำเนินรายการโดย  วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ ตัวแทนคณะละคร 28

17.00 น.     เทปบันทึกภาพการแสดงละครเพลง อยากเห็น ท้องฟ้าเป็นอย่างในฝัน ในการแสดงคอนเสิร์ต แบบเบิร์ดเบิร์ดครั้งที่6 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
18.00 น.     เทปบันทึกการแสดงบางฉากจากละครเพลงหลายมิติ จุมพิตนางแมงมุม (Kiss of the Spider Women)
การเสวนา มุมมองทางศิลปะในการทำละครที่มีรูปแบบแตกต่างกันมาก
ผู้ร่วมเสวนา
- ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและ  ประธานชมรมวิจารณ์การแสดง
- ยุทธนา มุกดาสนิท ผู้กำกับการแสดง
- ธานี พูนสุวรรณ ผู้ประพันธ์เนื้อร้องไทย
- สุการดา บุญธรรมิก ผู้ควบคุมการร้อง
- พีรมณฑ์ ชมธวัช  ผู้ฝึกซ้อมท่าเต้น
- ปรางเพชร ตระกูลเผด็จไกร ผู้ออกแบบเสื้อผ้า

7 กุมภาพันธ์ 2562 
ดำเนินรายการโดย วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ และสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ

17.00 น.    การฉายวีดิทัศน์ทั้งเรื่องของละครเพลง สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ (Man of La Mancha) ครั้งที่2 ณ โรงละคร
รัชดาลัยละครเพลงที่มานูเอลเดินทางเข้ามา ทำงานละครเวทีในไทยครั้งแรกในประเทศไทย ปี 2530
เสวนากับทีมงานศิลป์และผกก.เทคนิคของละครทั้ง 2 ครั้ง
ผู้ร่วมเสวนา
- ยุทธนา  มุกดาสนิท  ผู้กำกับละครเวที
- บุรณี รัชไชยบุญ ผู้กำกับเทคนิค
- พัฒน์ฑริก มีสายญาติ ผู้กำกับฝ่ายศิลป์ละครครั้งที่ 1
- ศศวัต บุษยพันธ์ ผู้กำกับฝ่ายศิลป์ละครครั้งที่ 2
- ศรัณย์ ทองปาน นักแสดงทั้ง 2 ครั้ง
- จ้อย นรา นักวิจารณ์ละคร

8 กุมภาพันธ์ 2562 
ดำเนินรายการโดย ลักขณา คุณาวิชยานนท์

17.00 น.     เสวนาเรื่องมานูเอลและละครเวทีในฝันของเขา...ฟอลคอน ที่ยังไม่เป็นจริง
ผู้ร่วมเสวนา
- นพีสี เรเยส
- ประดิษฐ์ ปราสาททอง
- กฤษดา เรเยส
19.30 น.    การแสดงละครเวที ฟอลคอน (จำหน่ายบัตร)

9 กุมภาพันธ์ 2562 
ดำเนินรายการโดย รัศมี เผ่าเหลืองทอง

14.00 น.     การแสดงละครเวที ฟอลคอน (จำหน่ายบัตร)
15.30 น.     เสวนาอันเนื่องจากละครและการทำงานร่วมกัน
ผู้ร่วมเสวนา
- อุทิศ อติมานะ (UthitAtimana)
- ไรน์ฮาร์ด ซับก้า (ReinhardZabka)
19.30 น.     การแสดงละครเวที ฟอลคอน (จำหน่ายบัตร)

10 กุมภาพันธ์ 2562 
ดำเนินรายการโดย รัศมี เผ่าเหลืองทอง

14.00 น.     การแสดงละครเวที ฟอลคอน (จำหน่ายบัตร)
17.30 น.    เสวนาละครเวทีเรื่องสุดท้ายของมานูเอล“ขบวนการนกกางเขน” สร้างจากบทพระราชนิพนธ์แปลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ผู้ร่วมเสวนา
- อนันต์ นาคคง
19.30 น.     ฉายวีดิทัศน์บันทึกการแสดงสดละครเวทีเรื่อง ขบวนการนกกางเขน
20.30 น.     ครอบครัวมานูเอลกล่าวขอบคุณและปิดงาน

 

ห้องภาพ

img1img2img3img4

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร