Loading
main exhibition 789
archive

นิทรรศการ “เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง: ศิลปะ {การเรียนรู้} คือ การเรียนรู้ {ศิลปะ}”

วันที่ : 01 มีนาคม 2562 - 12 เมษายน 2562
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8
จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะซูนี ไอโคซาฮีดร็อน
ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง (กรุงเทพฯ)

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา15.00 น. 
โดยคุณแคร์รี แลม ผู้บริหารสูงสุดเขตปกครองพิเศษฮ่องกง


สุภาษิตจีน "เทียนเทียนเซี่ยงซ่าง" แปลความได้ว่า "เรียนรู้สิ่งใหม่ ก้าวหน้าต่อไป" ป้ายสุภาษิตนี้ติดอยู่ตามประตูโรงเรียนประถมฯ ทุกโรงเรียนในช่วงทศวรรษที่ 1950 เพื่อให้นักเรียนทุกคนหมั่นสะท้อนความคิดและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

แดนนี่ ยุง ผู้อำนวยการร่วมและผู้ก่อตั้งคณะซูนี ไอโคซาฮีดร็อน ใคร่ครวญถึงความหมายสุภาษิตนี้ และคำนึงถึงการขาดวาทกรรมเชิงวิพากษ์ในสถาบันการศึกษาและวัฒนธรรม จึงสร้างสรรค์การ์ตูนเชิงมโนทัศน์ขึ้นมา ในช่วงทศวรรษที่ 1970 โดยสร้างตัวละครเด็กเทียนเทียนฯ ให้เป็นเด็กช่างสงสัย ใฝ่รู้ทุกเรื่อง และตั้งคำถามกับทุกสิ่งรอบตัว ตามสุภาษิตดังกล่าว

นิทรรศการครั้งนี้รวบรวมผลงานออกแบบสร้างสรรค์ตุ๊กตาเทียนเทียนฯ ของศิลปินหลายสาขาของฮ่องกงและนานาประเทศกว่า 200 ชิ้น และศิลปิน นักออกแบบ ผู้รักและสนับสนุนงานศิลปะไทย อาทิ ภัทราวดี มีชูธน ดาว วาสิกศิริ ประธาน ธีระธาดา พิเชษฐ กลั่นชื่น ทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ นักรบ มูลมานัส เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และตัวแทนพรรคการเมืองต่าง ๆ ได้ออกแบบเพิ่มอีกกว่า 100 ชิ้น เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาชมนิทรรศการจะได้สร้างสรรค์ตามจินตนาการอีกกว่า 2,000 ชิ้น ในบริเวณ Workshop ชั้นนิทรรศการ ตลอดเดือนมีนาคม


 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร