Loading
main exhibition 789
archive

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 8 “รื่นเริง เถลิงศก”

วันที่ : 27 มีนาคม 2562 - 12 พฤษภาคม 2562
สถานที่: ห้องนิทรรศการชั้น 9
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ วันเสาร์ 27 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.


นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 8 หัวข้อ “รื่นเริง เถลิงศก” สื่อความหมายถึงช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นศักราชใหม่อันรุ่งโรจน์รื่นเริง บอกเล่าถึงบรรยากาศของความสุข ความหวัง และความปรารถนาอันดีที่ผู้คนพึงมีต่อกัน โดยไม่จำเป็นต้องยึดโยงที่รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานแบบใดแบบหนึ่ง แต่เปิดโอกาสให้ศิลปินทุกคนได้ใช้จินตนาการผสมผสานกับศักยภาพทางศิลปะแบบเหมือนจริง เพื่อถ่ายทอดความงดงามอันลึกซึ้งชวนให้ปรากฏออกมาในรูปของผลงานศิลปะทั้งในเชิงจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุการประกวด

ศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล 20 ชิ้น และผลงานร่วมแสดง 36 ชิ้น รวมจำนวนผลงานที่จัดแสดงทั้งสิ้น 56 ชิ้นงาน

ตรวจสอบ ผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 8 และ รายชื่อผลงานร่วมแสดง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 0-2422-2092 (ปิดวันจันทร์)
Facebook : TheWhiteElephantArtAward

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร