Loading
 
archive

นิทรรศการ "งอกงามความเดียวดาย"

วันที่ : 04 เมษายน 2562 - 28 เมษายน 2562
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
โดย กิตติพงษ์ รุธิรวรรณวงศ์


ปัจจุบันเราเห็นสิ่งต่าง ๆ ในโลกออนไลน์กับในโลกจริงเกิดขึ้นควบคู่กันไป ทั้งข่าวสาร ข้อมูล เหตุการณ์ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งตัวตนของเราเอง บางครั้งเราเข้าไปสถิตในโลกออนไลน์อย่างไม่ทันรู้ตัวจนลืมสิ่งที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวในโลกจริง สิ่งที่รับรู้ในโลกออนไลน์ก็คล้ายกับซึมซับเข้าไปในตัวตนอย่างค่อยเป็นค่อยไป เราจะรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไหม ? แล้วจะทำอย่างไรหากมันเริ่มงอกงามและผลิดอกออกผลในโลกจริง ?
 

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร