Loading
arts network exhibitions
archive

นิทรรศการ "แดนสนธยา ๒"

วันที่ : 02 เมษายน 2562 - 28 เมษายน 2562
สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
โดย ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2556
พิธีเปิด : อังคารที่ 2 เมษายน 62 เวลา 14.30 น. 


"ชีวิตคือการเดินทางสู่ความเป็นไป ไม่มีที่ลี้ภัยในโลกนี้ มวลมนุษย์กำลังเดินอยู่ในสวนสายัณห์ อีกไม่นานดวงทิวาจะลาลับ ให้ศิลปะยกระดับจิตใจ อยู่ในระดับที่สูงกว่าลาภยศสรรเสริญ"

เมื่อปีพ.ศ. 2556 นิทรรศการชุด "แดนสนธยา" เปิดตัวออกสู่สายตาของผู้หลงใหลในงานจิตรกรรมอย่างงดงาม และในปีนี้ ช่วง มูลพินิจ พร้อมแล้วที่จะนำผลงานจิตรกรรมชั้นครูมาจัดแสดงอีกครั้ง ภายใต้นิทรรศการ "แดนสนธยา 2"

ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2556 จบการศึกษาจากคณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานในช่วงแรกเป็นภาพลายเส้นที่นำความอ่อนช้อยของลายไทยมาประยุกต์เข้ากับรูปทรงเสมือนจริงอย่างกลมกลืน ต่อมาได้พัฒนามาใช้เทคนิคสีน้ำและสีน้ำมัน ซึ่งส่วนใหญ่แสดงถึงเรื่องราวของดอกไม้ แมลง สัตว์ และมนุษย์ ทั้งในแง่อิโรติก และการมองเห็นวัฎสงสารของชีวิต อันเป็นการตกผลึกเรื่องราวทางอุดมคติกับธรรมชาติที่งดงาม แนบเนียน และลงตัว 

นอกจากนี้ ช่วง มูลพินิจ ยังมีผลงานออกแบบและปั้นเกี่ยวกับศาสนาอีกหลายชิ้น อาทิ การออกแบบและปั้นพระพุทธอภัยมงคลสมังคี ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำไปพระราชทานแก่ทุกจังหวัดในวโรกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี และอีกหนึ่งผลงานที่รู้จักกันดี คือ การออกแบบตัวหนังสือชื่อเรื่องและโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยในแนววรรณคดีหรือนิทานพื้นบ้านของไทย เช่น แผลเก่า เลือดสุพรรณ ไกรทอง และกากี เป็นต้น

ในด้านชีวิตการทำงาน ช่วง มูลพินิจ เริ่มต้นทำงานในตำแหน่งนักออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน ที่ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยระหว่างการทำงานอยู่ที่นี่ได้รับการชักชวนจากสุลักษณ์ ศิวรักษ์ให้มาเขียนภาพลายเส้นประกอบหนังสือสยามสมัย จนกระทั่งต่อมาได้เขียนภาพประดับในหนังสือและนิตยสารชื่อดังอีกมากมาย รวมทั้งได้เขียนลายเส้นที่หน้าปกหนังสือ เสเพลบอยชาวไร่ ของ รงค์ วงษ์สวรรค์ และหน้าปกหนังสือ กามนิต วาสิฏฐี ด้วย

ปัจจุบัน ช่วง มูลพินิจ มีหอศิลป์เพื่อจัดแสดงผลงานเป็นของตนเองชื่อ “หอศิลป์ช่วง มูลพินิจ” และยังคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าอย่างต่อเนื่อง

 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร