Loading
workshop & training
archive

Workshop for Teacher

วันที่ : 31 พฤษภาคม 2562 - 02 มิถุนายน 2562
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้พิพิธภัณฑ์เป็นฐาน (Museum - based Learning) เพื่อสร้างแนวทางการออกแบบและสร้างสรรค์กิจกรรมโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อการเรียนรู้ ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

คุณครูที่เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทดลองออกแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้จากนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การสมัครเข้าร่วมโครงการ
สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 
1. ดาวน์โหลดใบสมัครโดย คลิกที่นี่ จากนั้นกรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Email : [email protected]
2. กรอกและส่งใบสมัครผ่าน Google Form โดย คลิกที่นี่

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2562


**หมายเหตุ
- รับสมัครคุณครูผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 ท่าน
- คุณครูผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมอบรมได้ทั้ง 2 วัน
- คุณครูที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรม จะได้รับอีเมล์ตอบรับในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น.
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-214-6630 ต่อ 519
Email: [email protected]
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร