Loading
Activities
archive

อุดมการณ์ไม่แปรผัน ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 72 ปี

วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 และชั้น 3 - 4
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มูลนิธิผสานวัฒนธรรม มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชน และมูลนิธิซิเนม่า โอเอซิส
พิธีเปิด 16 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น.


เนื่องในวาระครบรอบ 72 ปี ของท่านอาจารย์ ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ผู้ก่อตั้ง “หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร” คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับ เครือข่ายกัลยาณมิตรของอาจารย์ไกรศักดิ์ มีความยินดีที่จะจัดงานแสดงมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติประวัติอันดีงามของท่าน  ในวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2562 

อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ คือบุคคลที่มีชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันมากที่สุดคนหนึ่ง แม้จะเกิดในครอบครัวทหารที่มีคุณพ่อเป็นนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ) แต่ท่านกลับสนใจในอุดมการณ์สังคมนิยม จึงไม่แปลกที่ทำให้ท่านเป็นคน “หัวก้าวหน้า” มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเสมอ ดังจะเห็นได้จากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย วุฒิสมาชิก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี หรือที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร จนสามารถสร้างผลงานสำคัญ ๆ เป็นที่ประจักษ์ให้สังคมไทย อาทิ สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) พิพิธภัณฑ์เด็ก สวนรถไฟ รวมถึงหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังนับได้ว่า อ.ไกรศักดิ์เป็น “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” นักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญบนเส้นทางประวัติศาสตร์ของขบวนการเคลื่อนไหวและการต่อสู้ภาคประชาชนเพื่อสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมตลอดมา และน้อยคนจะทราบว่า...ครั้งหนึ่งเมื่อวัยหนุ่มท่านเคยใฝ่ฝันที่จะเป็น “ศิลปิน” เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ
 
งานนี้จะมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจดังนี้:-

1. นิทรรศการศิลปะ “ฝันถึงท้องฟ้า”  มโนภาพของ ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
นำเสนอผลงานจิตรกรรมและภาพวาดลายเส้น  จำนวน 33 ชิ้น  ซึ่งไม่เคยแสดงที่ใดมาก่อน ผลงานเหล่านี้เผยให้เห็นถึงการใช้ศิลปะเพื่อเยียวยาสภาวะจิตใจ และสะท้อนความคิดเห็นของอาจารย์ไกรศักดิ์ ที่มีต่อสถานการณ์ทางการเมืองและสภาพการณ์ของประเทศ เช่น ความรุนแรง น้ำท่วม จนถึงการปฏิวัติ และยังสะท้อนสภาวะสุขภาพของศิลปินที่กำลังเผชิญกับโรคมะเร็งร้ายจนมีสภาพร่างกายที่ผ่ายผอม อิดโรย

นอกจากนี้ยังมีผลงานภาพถ่ายอีก 15 ชิ้น ที่อ.ไกรศักดิ์ สะท้อนให้เห็นถึงความใฝ่ฝันที่อยากเห็นท้องฟ้ากรุงเทพที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณาขนาดยักษ์  โดยอาศัยเทคนิคคอมพิวเตอร์ลบแผ่นป้ายยักษ์น่าเกลียด รกสายตาให้หายออกไปจากโลกความเป็นจริง  ทำให้เห็นว่าเมื่อปราศจาก “ทัศนะอุดจาด” แล้ว กรุงเทพฯ ดูน่ามองเพียงใด

นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 13 - 21 ส.ค.2562 ณ ผนังโค้งชั้น 3 - 4 
          
2.  กิจกรรมเสวนา

เวทีเสวนาถอดความรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองจากชีวิตที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและสีสันของ อ.ไกรศักดิ์ ผ่านสายตาผู้ทรงคุณวุฒิ และคนใกล้ชิด ในหัวข้อ “ไกรศักดิ์กับสิทธิมนุษยชน, สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า ธรรมชาติ และการเมือง” และ “ไกรศักดิ์กับศิลปะ และ BACC”
วันที่ 16 ส.ค 2562 เวลา 15.00- 18.00 น. ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

3. กิจกรรมรายการดนตรี “จากพี่น้องผองเพื่อน ส่งกำลังใจให้ไกรศักดิ์”
 เพื่อนพี่น้อง เหล่ากัลยาณมิตรสายศิลปินและนักดนตรี แวะเวียนมาขับกล่อมบรรเลงเพลงชีวิต ในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ “ฝันถึงท้องฟ้า” 
วันที่ 13 - 21 ส.ค 2562 เวลา 17.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 3
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-2146630 ต่อ 526
Email: artsnetwork@bacc.or.th

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร