Loading
 
Activities
current

นิทรรศการและงานเสวนาแลกเปลี่ยน วัดบันดาลใจ ๕ ปี ที่พ(ระ)ยายาม

วันที่ : 17 กันยายน - 22 กันยายน 2562
สถานที่: โถงชั้น 1
โดย โครงการวัดบันดาลใจ สถาบันอาศรมศิลป์
พิธีเปิด 17 กันยายน 2562 เวลา 15.30 - 20.00 น.


ถ้าท่านเป็นพระที่อยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงวัดของท่านเอง
ถ้าคุณเป็นนักออกแบบที่อยากลองมาช่วยวัดออกแบบ
หรือใครที่อยากนำเอาความชอบ ความถนัดอะไร มาอาสาช่วยวัด

ขอเชิญพบกับนิทรรศการและเวทีสนทนา ที่มาบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ทำงานออกแบบและพัฒนาวัดของโครงการวัดบันดาลใจตลอดระยะเวลา ๕ ปี กับการทำงานร่วมกับพระสงฆ์และชุมชนจากวัดกว่า ๕๐ แห่งทั่วประเทศ พร้อมด้วยนักออกแบบ อาสาสมัครวิชาชีพหลากหลายสาขา เขามีกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำกันอย่างไร ในการแก้โจทย์ หาทางออกให้กับปัญหา อุปสรรคระหว่างการทำงาน เพื่อร่วมผลักดันเป้าหมายของการเป็น “วัดบันดาลใจ”

17 กันยายน: 15.30 - 20.00 น. งานเปิดนิทรรศการและเวทีสนทนา พระทอล์ก ดีไซเนอร์ทอล์ก
18 - 22 กันยายน: 11.00 - 20.00 น. พบกับงานนิทรรศการการออกแบบและการจัดการวัด ร่วมกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ 
20 กันยายน: 10.00 - 16.00 น. เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนของพระ นักออกแบบ และภาคีเครือข่ายวัดบันดาลใจกับการถอดบทเรียน ความพยายาม และแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางจิตวิญญาณของสังคม 

กำหนดการ คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณรับขวัญ พลเพชร
โทร 095 - 8708866
Email: rubkwunp@gmail.com
Facebook: วัดบันดาลใจ

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร