Loading
main exhibition 789
archive

เปิดรับสมัครผลงาน EARLY YEARS PROJECT #5 by MILLCON

วันที่ : 29 กันยายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโครงการ โดย บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

EARLY YEARS PROJECT #5 by MILLCON
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่
หัวข้อ “สุนทรียศาสตร์ กระแสสมัย และสิ่งแวดล้อม ในวันพรุ่งนี้” 
3 มี.ค. – 7 มิ.ย. 2563

Early Years Project คือ โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ หรือ ศิลปินที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำงาน ให้สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานรวมถึงศักยภาพของตนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ในปีนี้ โครงการ Early Years Project ครั้งที่ 5 ดำเนินงานสืบเนื่องจากครั้งแรกในปี 2559 โดยจะเปิดรับผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 29 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานจาก 8 ศิลปิน เข้าร่วมโครงการในปี 2563 ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม – 7 มิถุนายน 2563 ศิลปินเจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องนำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นที่ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปกรุงเทพฯ รวมถึงเข้าร่วมสัมมนา หรือ กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของโครงการตลอดช่วงเวลาดังกล่าว และเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจากการนำเสนอผลงานและโครงการของศิลปิน เพื่อรับทุนสนับสนุนการเดินทาง (Mobility Funding) และทุนในการเป็นศิลปินพำนัก (Residency Funding)

เกี่ยวกับ Early Years Project

Early Years Project คือ โครงการบ่มเพาะศิลปินที่อยู่ในช่วงการทำงานระยะเริ่มต้นโดยใช้รูปแบบการคัดเลือกผลงานจากสาธารณะชน มีจุดประสงค์เพื่อผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ให้สามารถพัฒนาเส้นทางการทำงานศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ตั้งเป้าหมายระยะยาว คือ การสร้างฐานสนับสนุนศิลปิน 1 รุ่นในช่วงเวลาหนึ่งผ่านการเปิดโอกาสให้ศิลปินจากหลากหลายพื้นที่และประเภทของผลงานให้ได้เข้ารับการอบรมความรู้ ทักษะ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการเติบโตตามสายอาชีพศิลปิน เนื้อหาของโครงการครอบคลุมตั้งแต่การให้โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การจัดแสดงผลงาน การเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะศิลปิน การมีประสบการณ์แลกเปลี่ยน การพัฒนากระบวนการทำงานและผลงานผ่านการนำเสนอการถูกวิเคราะห์ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์จากมุมมองที่หลากหลาย โดยในท้ายสุดของโครงการคือ การให้ทุนในการเป็นศิลปินพำนัก (Artist Residency) 1 ทุนสนับสนุน และทุนในการเดินทางต่างประเทศ (Mobility Funding) 1 ทุนสนับสนุน และการสร้างเครือข่ายสำหรับศิลปินในแต่ละรุ่นเพื่อเคลื่อนตัวในการทำงานตามสาขาอาชีพ

ดาวน์โหลดใบสมัคร EARLY YEARS PROJECT #5 คลิกที่นี่
Application Guideline คลิกที่นี่ 


ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 531
Facebook BACC Early Years Project page: คลิก 
Facebook BACC page: คลิก

 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร