Loading
Performances
archive

โครงการสนับสนุนพื้นที่การแสดงสำหรับศิลปินสาขาศิลปะการแสดง โดยหอศิลปกรุงเทพฯ

วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2562 - 31 มกราคม 2563
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลารับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดโอกาสให้ศิลปินสาขาศิลปะการแสดงได้เข้าร่วมสมัครรับการสนับสนุนพื้นที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศิลปะการแสดง ประจำปี 2563 อันเป็นโครงการฯ ที่จัดขึ้นประจำทุกปี ณ หอศิลปกรุงเทพฯ ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม
 
ทั้งนี้ในโครงการฯ ดังกล่าวจะประกอบด้วยการแสดงจากกลุ่มศิลปิน หรือศิลปินเดี่ยว และเทศกาลต่าง ๆ อาทิ เทศกาล ASIATOPIA หรือศิลปะการแสดงสด เทศกาลละครกรุงเทพ และเทศกาลบูโตประเทศไทยโดยโครงการฯ นี้จะเกิดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ของทุกปี ณ ห้องสตูดิโอ หอศิลปกรุงเทพฯ สำหรับการแสดงที่เปิดเข้ารับพิจารณากำหนดเป็นช่วงเวลาแสดงระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563

เกณฑ์ในการพิจารณาสนับสนุนศิลปิน
 • โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนศิลปินด้านศิลปะการแสดง โดยไม่จำกัดรูปแบบ อาทิ ละครพูด ละครเพลง การเต้น physical theatre ละครหุ่น ละครเงา ละครใบ้ และอื่น ๆ รวมทั้งไม่กำหนดว่าเป็นศิลปินเดี่ยวหรือเป็นศิลปินกลุ่ม
 • โครงการที่สมัครเข้าร่วมพิจารณา ต้องเป็นการแสดงร่วมสมัย (Contemporary) และต้องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับ “เมืองกรุงเทพฯ” เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดนิทรรศการ “กรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลง” โดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2563
 • หากโครงการที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือกมีเนื้อหาหรือรูปแบบเชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรมในสาขาอื่น ๆ อาทิ งานศิลปะสาขาต่างๆ งานวรรณกรรม งานดนตรี หรืองานภาพยนตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • โครงการที่สมัครฯ ต้องมีคุณค่าทางศิลปะหรือสุนทรียะศาสตร์ เนื้อหาของการแสดงมีคุณค่าและส่งผลบวกต่อสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถสร้างความรู้หรือแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้แก่แวดวงศิลปะการแสดงได้
 • ผู้ที่ส่งโครงการเข้าร่วมคัดเลือกต้องไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ ณ สถาบันใด ๆ (ต้องจบการศึกษาแล้ว)
 • โครงการที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือกต้องเป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยแสดงในที่สาธารณะมาก่อน
 • กำหนดการจัดแสดง ขอให้ไม่ต่ำกว่า 6 รอบ
 • เมื่อทำการแสดง ต้องมีรอบที่จัดการเสวนาหลังการแสดง สัดส่วนตามจำนวนรอบที่จัดแสดง (1-2 รอบ)
 • ขอให้มีราคาบัตรสำหรับผู้ชมทั่วไป ราคาบัตรนักศึกษา และราคาบัตรของผู้พิการ
 • **ทั้งนี้ หอศิลปกรุงเทพฯ มีสิทธิ์ในการแนะนำเกี่ยวกับการจัดการในขั้นตอนการเตรียมงานและการแสดง เพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งศิลปินและผู้ชม

  การสนับสนุนพื้นที่การแสดงสำหรับศิลปิน
  การสนับสนุนพื้นที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2563 อันเป็นโครงการฯ ที่จัดขึ้นประจำทุกปี ณ หอศิลปกรุงเทพฯ ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม
  **ผู้ส่งผลงานเข้ารับพิจารณาต้องพร้อมทำการแสดงในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563

  กำหนดการรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล
 • ระยะเวลารับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563
 • ระยะเวลาพิจารณาคัดเลือก 1 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก  28 กุมภาพันธ์ 2563
 • การสนับสนุนพื้นที่15 วัน (รวมการติดตั้ง การซ้อม การแสดง และรื้อถอน) สนับสนุนพื้นที่และอุปกรณ์เทคนิคบางส่วน
 • ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถส่งโครงการเพื่อคัดเลือกได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น (ทั้งงานแสดงเดี่ยวหรือคณะ)
 • การพิจารณาและตัดสินสนับสนุนฯ ของคณะกรรมการประจำปีถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ประกาศผลผ่าน 2 ช่องทาง คือ ทาง www.bacc.or.th และ www.facebook.com/baccpage ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

 • การส่งใบสมัคร
  ส่งใบสมัครได้ทางอีเมล: kanharat@bacc.or.th เท่านั้น
  ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  โทร 02 214 6630 ต่อ 530


   

  ห้องภาพ

  img1

  archive documents


  BACC Digital Archive Searching

  ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร