Loading
 
archive

เติมเต็ม

วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2563 - 01 มีนาคม 2563
สถานที่: People's Gallery ชั้น 2 ห้อง P1-2
โดย ธนธร สรรพกิจจำนง


เราเปรียบเสมือนพยัญชนะที่เกิดมายังไม่สามารถประกอบเป็นถ้อยคำที่สมบูรณ์ได้ พ่อกับแม่เปรียบเสมือนสระและวรรณยุกต์คอยเติมเต็มให้ชีวิตของเรามีความหมาย เติมเต็มความรักผ่านจดหมายเล็กใหญ่ พิมพ์เป็นคำสอนที่พ่อกับแม่คอยตักเตือนประกอบเป็นรูปข้าพเจ้า นำเสนอผลงานผ่านเทคนิคพิมพ์ดีด ซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของครอบครัวข้าพเจ้า
 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร