Loading
 
Activities
archive

Student Art Exhibition 2020

วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 - 01 มีนาคม 2563
สถานที่: โถงชั้น L
โดย วชิราวุธวิทยาลัย


วชิราวุธวิทยาลัยมีการเปิดแผนการเรียนศิลปะขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่มีความถนัดและชื่นชอบในการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ และต้องการจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปกรรม ด้านการออกแบบ ในแต่ละปีการศึกษา นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ จากในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในสถานที่จริง การศึกษาดูงานนิทรรศการต่าง ๆ และการ Workshop นอกสถานที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ของตนเอง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งมีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแต่ละวิชาออกมามากมาย หลากหลายรูปแบบ

แผนการเรียนศิลปะจึงมีการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนแผนการเรียนศิลปะและครูผู้สอน เพื่อแสดงผลงานศิลปะที่ได้เรียนรู้มาตลอดปีการศึกษา 2561 เป็นการแสดงศักยภาพ ทักษะ ความสามารถของตนเองที่เรียนรู้ผ่านผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของตนเองในแต่ละวิชาที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้คุณครู บุคคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกได้เห็นศักยภาพของนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ที่มีความสามารถในหลากหลายด้าน ศักยภาพด้านงานศิลปะก็เป็นด้านหนึ่งที่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยมีความสามารถ  การจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียนแผนการเรียนศิลปะครั้งนี้ ยังเป็นการแสดงผลงานก่อนจบการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนศิลปะ โดยแสดงร่วมกับนักเรียนแผนการเรียนศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 และผลงานวิชาศิลปะพื้นฐาน วิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 อีกด้วย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ชยาคมน์ สมบูรณ์สิน
โทร 094 - 2490097

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com