Loading
 
Activities
archive

ชิน 新

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 4
โดย ชมรมภาคีสังคมศึกษา


新 ในภาษาญี่ปุ่นอ่านว่า ‘ชิน’ แปลว่า ‘ใหม่’ เกิดจากการพ้องเสียงของคำ ซ่อนความหมายที่ว่าเราจะเลือกทำในสิ่งที่ ชิน หรือจะเลือกทำสิ่ง ใหม่  ให้ดีกว่าสิ่งที่เป็นอยู่

ชมรมภาคีสังคมศึกษาร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้นำแนวคิดดังกล่าวสะท้อนความมักง่ายของมนุษย์ผ่านการนำเสนอทางผลงานทัศนศิลป์ ก่อให้เกิดเป็น ‘ชิน新’ นิทรรศการที่ว่าด้วยความเคยชินในสังคมมนุษย์อันก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงลบ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเกิดความตระหนักถึงปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและร่วมกันแก้ไขสิ่งเหล่านั้นไปด้วยกัน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณปาลพงศ์ อัศวพัฒนากูล
โทร 099 - 0615843

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร