Loading
 
Activities
archive

Laura Mulvey in Thailand: The Male Gaze and Media Technology

วันที่ : 03 มีนาคม 2563
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
โดย โครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ สกสว.
เวลา 10.00 - 16.00 น.


โครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับพูรินพิคเจอร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอรายการบรรยาย เสวนา และฉายภาพยนตร์ นำโดยศาสตราจารย์ ลอร่า มัลวีย์ จากเบิร์คเบค มหาวิทยาลัยลอนดอน

ลอร่า มัลวีย์ เป็นหนึ่งในนักทฤษฎีภาพยนตร์ระดับโลกที่ทำงานมานานเกี่ยวกับอำนาจและกลวิธีของสื่อภาพยนตร์ในการตอกย้ำชุดอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ แนวคิดของมัลวีย์ เรื่อง “Male Gaze” เป็นการผสมผสานการวิเคราะห์เชิงอุดมการณ์และการวิเคราะห์แบบจิตวิเคราะห์เพื่ออธิบายถึงกระบวนการสร้างความชอบธรรมให้อำนาจของผู้ชาย "Male Gaze" เป็นหนึ่งในแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการภาพยนตร์และวัฒนธรรมศึกษาทั่วโลก และได้ถูกนำไปปรับใช้กับวัฒนธรรมการมองแบบอื่นๆอีกหลายบริบท นอกไปจากนั้น อีกบทบาทหนึ่งของเธอคือการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ร่วมกับ ปีเตอร์ วอลเลน อีกหนึ่งนักวิชาการด้านภาพยนตร์คนสำคัญ ทั้งคู่รังสรรค์ผลงานที่เป็นคุณูปการต่อทั้งการศึกษาทางวิชาการและงานศิลปะออกมามากมาย
 
โครงการ Laura Mulvey in Thailand: Thai Humanities Forum  จะได้นำเสนอ การฉายภาพยนตร์ บรรยาย งานเสวนา ในหัวข้อที่ชื่อ The Male Gaze and Media Technology ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการมองของผู้ชายกับเทคโนโลยีของสื่อ ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้อง auditorium ชั้น 5
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ผศ.ดร.พศุตม์ ลาศุขะ
โทร 080-7942223  
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร