Loading
 
archive

ที่พำนักแห่งจิต

วันที่ : 04 มิถุนายน 2563 - 28 มิถุนายน 2563
สถานที่: People's Gallery ห้อง P2
โดย นิตยา เหิรเมฆ


“ที่พำนักแห่งจิต” เป็นภาพแทนแห่งมายา “ความลวง” ที่ถูกปรุงแต่งสร้างขึ้นให้มีกายภาพละม้ายคล้ายคลึงกับความเป็นธรรมชาติของพื้นป่า บ้างลี้ลับ บ้างให้รู้สึกถึงความปลอดภัย เมื่อได้เห็นหรือได้อยู่ภายในอาณาบริเวณสถานที่นั้น ทว่าหากสำรวจเพ่งพินิจด้วยสติปัญญาหรือทบทวนในสิ่งเสมือนจริงจะพบว่า “ความจริง” มันคือสิ่งลวงที่ถูกปรุงแต่งขึ้นเพื่อความต้องการของตนเองทั้งสิ้น ภาพสมมติแห่งผืนป่า พื้นน้ำและสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยพืชพันธุ์ต่าง ๆ โดยนัยนี้เป็นกลวิธีแห่งทัศนศิลป์หรือกุศโลบายของการสร้างกายภาพเชิงสภาวะหรือวิถีแห่งจิตที่เจตนาสื่อสาระการรับรู้ถึงสิ่งที่ห่อหุ้มจิตไว้นั่นคือ “กาย” ได้สุขสงบหรือสภาพที่ได้รับการบ่มเพาะ
 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร