Loading
 
Activities
archive

โอบกอดความต่างอย่างเข้าใจ ค้นหาด้านใหม่ของมุสลิม

วันที่ : 15 กันยายน 2563 - 20 กันยายน 2563
สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 5
โดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
เสวนาออนไลน์: 19 กันยายน เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านทาง YouTube Live japan foundation bangkok 


โอบกอดความต่างอย่างเข้าใจ ค้นหาด้านใหม่ของมุสลิม คือหนึ่งในกิจกรรมติดตามผลโครงการของเจแปนฟาวน์เดชั่น เอเชีย เซ็นเตอร์ ในชื่อ Talk with Muslims series (TAMU) ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่จากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่นในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์ การสร้างพลังในชุมชน ตลอดจนศาสนาและสังคมได้ร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและวัฒนธรรม

กิจกรรมติดตามผลในครั้งนี้มุ่งหวังที่จะนำเสนอแง่มุมต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวมุสลิมทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่นผ่านนิทรรศการภาพถ่ายและกิจกรรมเสวนาออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อชาวมุสลิมและเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกัน เพื่อที่ว่าความเป็นอื่นจะสามารถเป็นที่ยอมรับและเข้าใจมากขึ้นในสังคมหลากวัฒนธรรมนี้

นิทรรศการภาพถ่ายประกอบไปด้วย 65 รูปภาพที่บอกเล่าเรื่องราวของมุสลิมทั้งในไทยและญี่ปุ่น รูปภาพจากฝั่งไทยได้ สมัคร์ กอเซ็ม และ คาลิล พิศสุวรรณ มาเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราว โดยทั้งคู่เลือกเชียงใหม่เป็นสถานที่เล่าเรื่องราวความหลากหลายและการเคลื่อนย้ายของมุสลิมจากถิ่นต่าง ๆ ในชุดภาพถ่ายชื่อ บันทึกสนาม – ชาติพันธุ์นิพนธ์เชิงทัศนาของมุสลิมในเชียงใหม่ สำหรับเรื่องราวของมุสลิมในญี่ปุ่นนั้นเป็นผลงานของ ซาโต้ เคนเอ นักข่าวและช่างภาพชาวญี่ปุ่นที่ตระหนักว่าการบอกเล่าเรื่องราวมุสลิมผ่านสื่อในญี่ปุ่นเน้นไปที่ประเด็นของศาสนา แต่ซาโต้กลับคิดว่าแทนที่จะมองชาวมุสลิมว่าเป็นชาวต่างชาติในญี่ปุ่น ให้มองว่าเราทุกคนล้วนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคม สิ่งนั้นน่าจะทำให้เราค้นพบด้านอื่น ๆ ของมุสลิม จึงทำให้เกิดเป็นชุดภาพถ่ายในชื่อ แต่ละวันของชาวมุสลิมในญี่ปุ่น

นอกจากนิทรรศการแล้วยังมีกิจกรรมเสวนาออนไลน์ในวันที่ 19 กันยายน เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านทาง YouTube Live กิจกรรมเสวนาในช่วงแรกพบกับ อัสซาดี มิวะ เลขาธิการสมาคมมุสลิมจังหวัดชิสุโอกะ ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของมุสลิมในญี่ปุ่นและความเปลี่ยนแปลงจาก New Normal เพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน จากนั้น ซาโต้ เคนเอ จะมาพูดคุยเรื่องราวจากภาพถ่ายในนิทรรศการครั้งนี้ นอกจากนี้ อลิสา หะสาเมาะ จะมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดและการปรับตัวของมุสลิมในภาคใต้และมาเลเซีย จากนั้นในช่วงสุดท้ายของรายการจะเป็นการเชิญอดีตผู้เข้าร่วมกิจกรรม Talk with Muslims series (TAMU) มาแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสังคมของมุสลิมในพื้นที่ต่างๆ การจัดการของชุมชนกับประเด็นความขัดแย้ง รวมไปถึงความแตกต่างของมุสลิมในแต่ละภูมิภาค 

ลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์เข้าร่วมฟังเสวนา คลิก 

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวัฒนา อ่อนพานิช        
Email: wathana@jfbkk.or.th   
คุณทมวรรณ เพ็งสถิตย์    
Email: tamawan@jfbkk.or.th 

โทร 02-2608560  
Website: www.jfbkk.or.th 
Facebook: The Japan Foundation, Bangkok

 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร