Loading
Performances
archive

PAP TALK เรื่องที่ต้องรู้ในการจัดเทศกาลศิลปะการแสดง

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2563
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ กลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดง
เวลา 14.00 - 16.00 น.


PAP Talk: เรื่องที่ต้องรู้ในการจัดเทศกาลศิลปะการแสดง
 
โครงการศิลปะการแสดง ครั้งที่ 9 (P.A.P. # 9 : Performative Art Project # 9) โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกท่านร่วมเสวนาเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์เทศกาลด้านศิลปะการแสดง กับตัวแทนจาก 3 เทศกาลที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และมีบทบาทในการสร้างความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะการแสดงอย่างต่อเนื่อง
 
คุณอัจจิมา ณ พัทลุง ผู้อำนวยการเทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน (BICT Fest)
คุณศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์ Artistic Director การประชุมนานาชาติทางศิลปะการแสดงแห่งกรุงเทพมหานคร (BIPAM)
คุณเวลา อมตะธรรมชาติ ผู้อำนวยการเทศกาลศิลปะ Low Fat Arts Fes และ ผู้ก่อตั้งเครือข่ายประยูรเพื่อศิลปะ
 
การเสวนาในครั้งนี้มุ่งเน้นการถอดบทเรียนในการทำงานจากเทศกาลศิลปะการแสดงทั้ง 3 เทศกาล ที่ต่างมีเป้าหมายในการเป็นพื้นที่ให้กลุ่มศิลปิน นักวิชาการ ผู้ชม และผู้คนในชุมชน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศิลปะการแสดงเป็นวงกว้าง วิทยากรทั้ง 3 ท่านจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายจากข้อจำกัดต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์และจัดการงานเทศกาลด้านศิลปะการแสดง รวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของเทศกาลศิลปะการแสดงในการสร้างคนทำงานเข้าสู่แวดวงศิลปะการแสดงของประเทศไทย
 
---

แนะนำวิทยากร
 
อัจจิมา ณ พัทลุง : ผู้อำนวยการ เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนแห่งกรุงเทพมหานคร (BICT Fest)
อัจจิมา เป็นผู้กำกับละครเวทีและโปรดิวเซอร์ซึ่งทำงานและอาศัยอยู่ทั้งในกรุงเทพและลอนดอน อัจจิมาได้ก่อตั้ง Arts on Location ขึ้นในปี 2551 เพื่อขยายขอบเขตงานด้านการแลกเปลี่ยนและการเดินทางข้ามวัฒนธรรมในระดับนานาชาติของละครเวที ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ และการจัดเวิร์กช็อปละครเวทีระดับสูงทั้งในลอนดอนและกรุงเทพฯ และในปี 2559 จึงได้ริเริ่ม เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนแห่งกรุงเทพมหานคร (BICT Fest) ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ทางการละครใหม่ๆ ให้แก่ผู้ชมที่เป็นเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยเทศกาลฯ จัดขึ้นต่อเนื่องทุก ๆ 2 ปี
 
ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์ : Artistic Director การประชุมนานาชาติทางศิลปะการแสดงแห่งกรุงเทพมหานคร (BIPAM)
ศศพินทุ์ เริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงละครเวทีตั้งแต่ปี 2548 และเป็นสมาชิกหลักของกลุ่มบีฟลอร์ตั้งแต่ปี 2552 และร่วมแสดงในโปรดักชั่นต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เธอเริ่มสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองตั้งแต่ปี 2556 และร่วมก่อตั้ง For What Theatre ในปี 2558 นอกจากนี้ ศศพินทุ์ยังเป็นอาจารย์พิเศษด้านการแสดงที่เน้นการใช้ร่างกายเป็นหลัก รวมถึงเข้าร่วมการประชุมและเทศกาลการแสดงในประเทศต่างๆ ในฐานะศิลปินและผู้จัดการด้านศิลปะการแสดง ศศพินทุ์เข้ามารับหน้าที่ Artistic Director ของการประชุมนานาชาติทางศิลปะการแสดงแห่งกรุงเทพมหานคร (BIPAM) ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา และมีบทบาทอย่างมากในการผลักดันให้ BIPAM เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปิน นักวิชาการ และนักจัดการด้านศิลปะการแสดงทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
เวลา อมตะธรรมชาติ : ผู้อำนวยการเทศกาลศิลปะ Low Fat Art Fes และ ผู้ก่อตั้งเครือข่ายประยูรเพื่อศิลปะ
ในปี พ.ศ. 2553 เวลาได้เปลี่ยนเส้นทางอาชีพจากนักการตลาดและงานทาง ด้านโฆษณา สู่เส้นทางการทำงานด้านบริหารจัดการโครงการศิลปะ โดยเริ่มจากตำแหน่งผู้ประสาน งานเทศกาลและเจ้าหน้าที่ควบคุมการฉายภาพยนตร์ในเทศกาล World Film Festival of Bangkok ตั้งแต่ครั้งที่ 8 จนถึงครั้งที่ 14 (พ.ศ. 2560) ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ในระหว่างนั้น ในปี พ.ศ. 2555 เวลาขยายเส้นทางอาชีพเข้ามาสู่สายศิลปะการแสดงร่วมสมัยโดยเข้าทำกับพิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้ย้ายมาเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการบริหารจัดการเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนาธุรกิจของโรงละครและหอศิลป์เอกชน ทองหล่อ อาร์ต สเปซ จนถึงปี พ.ศ. 2562 ปัจจุบันเวลาได้ก่อตั้งองค์กรศิลปะขึ้น 2 องค์กรเพื่อมองหาการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้วงการศิลปะและผู้คนที่ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในวงการศิลปะร่วมสมัย อันได้แก่
-เครือข่ายจัดตั้งมูลนิธิประยูรเพื่อศิลปะ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสายสัมพันธ์ของวงการศิลปะร่วมสมัยทุกสาขาทั้งในและ ต่างประเทศกับภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทย
-Karakoa Incoporated Association องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดจากการ รวมตัว ของนักบริหารจัดการทางด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัยรุ่นใหม่ จากหลากหลายประเทศในเอเซียเพื่อสร้างโครงการทางศิลปะ การแสดงสำหรับพัฒนาศิลปินรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิดการเติบโตผ่านการทำความเข้าใจในความหลายหลากทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเซีย
 
*ดำเนินการเสวนา โดย คุณสิรี ริ้วไพบูลย์
*การเสวนาดำเนินรายการเป็นภาษาไทย
*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมและไม่ต้องสำรองที่นั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 214 6630 ต่อ 530
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com