Loading
Performances
archive

PAP TALK เรื่องที่ต้องรู้ในการจัดเทศกาลศิลปะการแสดง

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2563
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ กลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดง
เวลา 14.00 - 16.00 น.


PAP Talk: เรื่องที่ต้องรู้ในการจัดเทศกาลศิลปะการแสดง
 
โครงการศิลปะการแสดง ครั้งที่ 9 (P.A.P. # 9 : Performative Art Project # 9) โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกท่านร่วมเสวนาเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์เทศกาลด้านศิลปะการแสดง กับตัวแทนจาก 3 เทศกาลที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และมีบทบาทในการสร้างความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะการแสดงอย่างต่อเนื่อง
 
คุณอัจจิมา ณ พัทลุง ผู้อำนวยการเทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน (BICT Fest)
คุณศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์ Artistic Director การประชุมนานาชาติทางศิลปะการแสดงแห่งกรุงเทพมหานคร (BIPAM)
คุณเวลา อมตะธรรมชาติ ผู้อำนวยการเทศกาลศิลปะ Low Fat Arts Fes และ ผู้ก่อตั้งเครือข่ายประยูรเพื่อศิลปะ
 
การเสวนาในครั้งนี้มุ่งเน้นการถอดบทเรียนในการทำงานจากเทศกาลศิลปะการแสดงทั้ง 3 เทศกาล ที่ต่างมีเป้าหมายในการเป็นพื้นที่ให้กลุ่มศิลปิน นักวิชาการ ผู้ชม และผู้คนในชุมชน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศิลปะการแสดงเป็นวงกว้าง วิทยากรทั้ง 3 ท่านจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายจากข้อจำกัดต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์และจัดการงานเทศกาลด้านศิลปะการแสดง รวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของเทศกาลศิลปะการแสดงในการสร้างคนทำงานเข้าสู่แวดวงศิลปะการแสดงของประเทศไทย
 
---

แนะนำวิทยากร
 
อัจจิมา ณ พัทลุง : ผู้อำนวยการ เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนแห่งกรุงเทพมหานคร (BICT Fest)
อัจจิมา เป็นผู้กำกับละครเวทีและโปรดิวเซอร์ซึ่งทำงานและอาศัยอยู่ทั้งในกรุงเทพและลอนดอน อัจจิมาได้ก่อตั้ง Arts on Location ขึ้นในปี 2551 เพื่อขยายขอบเขตงานด้านการแลกเปลี่ยนและการเดินทางข้ามวัฒนธรรมในระดับนานาชาติของละครเวที ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ และการจัดเวิร์กช็อปละครเวทีระดับสูงทั้งในลอนดอนและกรุงเทพฯ และในปี 2559 จึงได้ริเริ่ม เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนแห่งกรุงเทพมหานคร (BICT Fest) ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ทางการละครใหม่ๆ ให้แก่ผู้ชมที่เป็นเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยเทศกาลฯ จัดขึ้นต่อเนื่องทุก ๆ 2 ปี
 
ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์ : Artistic Director การประชุมนานาชาติทางศิลปะการแสดงแห่งกรุงเทพมหานคร (BIPAM)
ศศพินทุ์ เริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงละครเวทีตั้งแต่ปี 2548 และเป็นสมาชิกหลักของกลุ่มบีฟลอร์ตั้งแต่ปี 2552 และร่วมแสดงในโปรดักชั่นต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เธอเริ่มสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองตั้งแต่ปี 2556 และร่วมก่อตั้ง For What Theatre ในปี 2558 นอกจากนี้ ศศพินทุ์ยังเป็นอาจารย์พิเศษด้านการแสดงที่เน้นการใช้ร่างกายเป็นหลัก รวมถึงเข้าร่วมการประชุมและเทศกาลการแสดงในประเทศต่างๆ ในฐานะศิลปินและผู้จัดการด้านศิลปะการแสดง ศศพินทุ์เข้ามารับหน้าที่ Artistic Director ของการประชุมนานาชาติทางศิลปะการแสดงแห่งกรุงเทพมหานคร (BIPAM) ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา และมีบทบาทอย่างมากในการผลักดันให้ BIPAM เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปิน นักวิชาการ และนักจัดการด้านศิลปะการแสดงทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
เวลา อมตะธรรมชาติ : ผู้อำนวยการเทศกาลศิลปะ Low Fat Art Fes และ ผู้ก่อตั้งเครือข่ายประยูรเพื่อศิลปะ
ในปี พ.ศ. 2553 เวลาได้เปลี่ยนเส้นทางอาชีพจากนักการตลาดและงานทาง ด้านโฆษณา สู่เส้นทางการทำงานด้านบริหารจัดการโครงการศิลปะ โดยเริ่มจากตำแหน่งผู้ประสาน งานเทศกาลและเจ้าหน้าที่ควบคุมการฉายภาพยนตร์ในเทศกาล World Film Festival of Bangkok ตั้งแต่ครั้งที่ 8 จนถึงครั้งที่ 14 (พ.ศ. 2560) ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ในระหว่างนั้น ในปี พ.ศ. 2555 เวลาขยายเส้นทางอาชีพเข้ามาสู่สายศิลปะการแสดงร่วมสมัยโดยเข้าทำกับพิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้ย้ายมาเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการบริหารจัดการเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนาธุรกิจของโรงละครและหอศิลป์เอกชน ทองหล่อ อาร์ต สเปซ จนถึงปี พ.ศ. 2562 ปัจจุบันเวลาได้ก่อตั้งองค์กรศิลปะขึ้น 2 องค์กรเพื่อมองหาการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้วงการศิลปะและผู้คนที่ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในวงการศิลปะร่วมสมัย อันได้แก่
-เครือข่ายจัดตั้งมูลนิธิประยูรเพื่อศิลปะ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสายสัมพันธ์ของวงการศิลปะร่วมสมัยทุกสาขาทั้งในและ ต่างประเทศกับภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทย
-Karakoa Incoporated Association องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดจากการ รวมตัว ของนักบริหารจัดการทางด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัยรุ่นใหม่ จากหลากหลายประเทศในเอเซียเพื่อสร้างโครงการทางศิลปะ การแสดงสำหรับพัฒนาศิลปินรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิดการเติบโตผ่านการทำความเข้าใจในความหลายหลากทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเซีย
 
*ดำเนินการเสวนา โดย คุณสิรี ริ้วไพบูลย์
*การเสวนาดำเนินรายการเป็นภาษาไทย
*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมและไม่ต้องสำรองที่นั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 214 6630 ต่อ 530
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร