Loading
 
archive

Last Life

วันที่ : 01 ตุลาคม 2563 - 01 พฤศจิกายน 2563
สถานที่: People's Gallery ห้อง P2
โดย ณฐกร คำกายปรง


ข้าพเจ้าสร้างพื้นที่ในอุดมคติทางจิตรกรรมที่มีแรงบันดาลใจมาจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีมนุษย์เป็นต้นเหตุ การคุกคามพื้นที่ในธรรมชาติอย่างโหดร้ายและดูเหมือนจะไร้ความหวังที่จะมีใครเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จนปัญหามีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ด้วยสถานที่และสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยพื้นผิวและสิ่งต่างๆที่เกิดจากการทำร้ายธรรมชาติ สัตว์ป่า และ บรรยากาศที่แสดงถึงความโดดเดี่ยว เปลี่ยว เหงา น่ากลัวและหดหู่ จนอาจจะทำให้มนุษย์ชาติถูกลบไปจากโลกนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาซึ่งเปรียบเสมือนกับการเอาคืนของธรรมชาติ
 

ห้องภาพ

img1img2img3img4

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร