Loading
Performances
archive

โครงการสนับสนุนพื้นที่การแสดงสำหรับศิลปินสาขาศิลปะการแสดง โดยหอศิลปกรุงเทพฯ (PAP 2021)

วันที่ : 04 ธันวาคม 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลารับสมัคร ธันวาคม 2563 – 14 กุมภาพันธ์ 2564


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดโอกาสให้ศิลปินสาขาศิลปะการแสดงได้เข้าร่วมสมัครรับการสนับสนุนพื้นที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ.2564 โดยเทศกาลฯ ดังกล่าวได้จัดขึ้นประจำทุกปี ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ณ หอศิลปกรุงเทพฯ 

ทั้งนี้ในเทศกาลฯ ดังกล่าวจะประกอบด้วยการแสดงจากกลุ่มศิลปิน หรือศิลปินเดี่ยว และเทศกาลต่าง ๆ อาทิ เทศกาล ASIATOPIA หรือศิลปะการแสดงสด เทศกาลละครกรุงเทพ และเทศกาลบูโตประเทศไทย โดยเทศกาลฯ ทั้งหมดจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ของทุกปี ณ ห้องสตูดิโอ หอศิลปกรุงเทพฯ สำหรับการแสดงที่เปิดเข้ารับพิจารณากำหนดเป็นช่วงเวลาแสดงระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 

เกณฑ์ในการพิจารณาสนับสนุนศิลปิน
1. โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนศิลปินด้านศิลปะการแสดง โดยไม่จำกัดรูปแบบ อาทิ ละครพูด ละครเพลง การเต้น physical theatre ละครหุ่น ละครเงา ละครใบ้ และอื่น ๆ รวมทั้งไม่กำหนดว่าเป็นศิลปินเดี่ยวหรือเป็นศิลปินกลุ่ม 
2. โครงการที่สมัครเข้าร่วมพิจารณา ต้องเป็นการแสดงร่วมสมัย (Contemporary) และต้องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับ “เมืองกรุงเทพฯ” เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดนิทรรศการ “กรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลง” โดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2564 
3. หากโครงการที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือกมีเนื้อหาหรือรูปแบบเชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรมในสาขาอื่นๆ อาทิ งานศิลปะสาขาต่างๆ งานวรรณกรรม งานดนตรี หรืองานภาพยนตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
4. โครงการที่สมัครฯ ต้องมีคุณค่าทางศิลปะหรือสุนทรียะศาสตร์ เนื้อหาของการแสดงมีคุณค่าและส่งผลบวกต่อสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถสร้างความรู้หรือแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้แก่แวดวงศิลปะการแสดงได้ 
5. โครงการที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือกต้องเป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยแสดงในที่สาธารณะมาก่อน 
6. กำหนดการจัดแสดง ขอให้ไม่ต่ำกว่า 4 รอบ 
7. เมื่อทำการแสดง ต้องมีรอบที่จัดการเสวนาหลังการแสดง 
8. ขอให้มีราคาบัตรสำหรับผู้ชมทั่วไป ราคาบัตรนักศึกษา และราคาบัตรของผู้พิการ  

**ทางหอศิลปกรุงเทพฯ มีสิทธิ์ในการแนะนำเกี่ยวกับการจัดการในขั้นตอนการเตรียมงานและการแสดง เพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งศิลปินและผู้ชม** 

การสนับสนุนพื้นที่การแสดงสำหรับศิลปิน
การสนับสนุนพื้นที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะการแสดง ประจำปี 2564 อันเป็นเทศกาลฯ ที่จัดขึ้นประจำทุกปี ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ณ หอศิลปกรุงเทพฯ 
**ผู้ส่งผลงานเข้ารับพิจารณาต้องพร้อมทำการแสดงในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ.2564 **

กำหนดการรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล
1. ระยะเวลารับสมัคร ธันวาคม 2563 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 
2. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 8 มีนาคม 2564
3. การสนับสนุนพื้นที่ระหว่าง 20 วัน (รวมการติดตั้ง การซ้อม การแสดง และรื้อถอน) สำหรับ 1 การแสดง
4. ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถส่งโครงการเพื่อคัดเลือกได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น (ทั้งงานแสดงเดี่ยวหรือคณะ) 
5. การพิจารณาและตัดสินสนับสนุนฯ ของคณะกรรมการประจำปีถือเป็นที่สิ้นสุด 
6. ประกาศผลผ่าน 2 ช่องทาง คือ ทาง www.bacc.or.th และ www.facebook.com/baccpage  

การส่งใบสมัคร

ส่งใบสมัครได้ทางอีเมล: kanharat@bacc.or.th เท่านั้น
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 214 6630 ต่อ 530

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร