Loading
 
current

เปลือก

วันที่ : 06 มกราคม 2564 - 31 มกราคม 2564
สถานที่: People's Gallery ห้อง P1-2
โดย ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน


ภาพลักษณ์ภายนอกที่ผู้คนส่วนใหญ่รับรู้ได้จากการมองเห็นคือหน้าตา ผู้หญิงจึงให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ทั้งการแต่งตัวสวยงาม หรือการทำศัลยกรรมหน้าใหม่ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้อื่น ผู้หญิงในทุก ๆ เช้า สิ่งที่ต้องทำอย่างแรกคือ การแต่งหน้าแต่งตา หรือการเสริมแต่งความงามจนมากเกินไป เปรียบเสมือนการสวมหน้ากากที่แลกมาด้วยความเจ็บปวด ล้วนแล้วเกี่ยวกับความงามที่ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากจะให้เป็น

 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร