Loading
 
archive

สีสันเลื่อมพรายจากลวดลายประดับไทย

วันที่ : 03 มีนาคม 2564 - 28 มีนาคม 2564
สถานที่: People's Gallery ห้อง P1-2
โดย ราชวุธ คุรุวงศ์วัฒนา


หยดสีที่กระจายตัวเรียงกัน มีเงาเป็นประกายวูบวาบสลับซับซ่อนกันหลายสี แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวอันว่องไวและมีพลัง รูปแบบการหยดนี้พวยพุ่งออกจากจุดกำเนิดไปยังทุกทิศทาง เปรียบเสมือนการเจริญเติบโตในทุกๆด้านไปพร้อมๆกันอันจะนำมาสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยอาศัยหลักการใช้ทัศนธาตุใหม่ร่วมเข้ากับเทคนิคเฉพาะที่ได้สร้างให้เกิดลวดลายสีสันเชื่อมโยงกับมายาคติไทยและพระพุทธศาสนาผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของไทย อีกทั้งเป็นการพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์กับความคิดและภูมิปัญญาไทยเข้ามาประยุกต์เพื่อเชิดชูงานศิลปหัตถกรรมมิให้ห่างหายไปจากสังคมไทยยุคปัจจุบัน

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร