Loading
 
archive

ARTSAVEWORLD

วันที่ : 03 มีนาคม 2564 - 28 มีนาคม 2564
สถานที่: People's Gallery ห้อง P3
โดย วธูสิริ จันสิน


ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า ศิลปะคือพื้นฐานของทุกอย่าง มันมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ทุกสิ่งล้วนผ่านการออกแบบ ช่วยสอนให้รู้จักความงามของชีวิต Artsaveworld จึงเป็นเหมือนความเชื่อในคุณค่าศิลปะของข้าพเจ้า

ผลงานของข้าพเจ้าไม่มีอะไรตายตัว ไม่ได้จำกัดสไตล์ให้ตัวเอง ข้าพเจ้าวาดทุกอย่างที่อยากวาด และชอบใช้สีที่ตัดกัน เลยอาจทำให้งานดูสนุก น่าสนใจ การเลือกใช้สี เป็นเหมือนการปลดปล่อยความอิสระ สีสามารถถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้เป็นอย่างดี ผลงานส่วนใหญ่ของข้าพเจ้าจึงผสมผสานวัฒนธรรมของเมืองไทยในมุมมองต่างๆและสีสันที่จัดจ้านเข้าด้วยกัน ด้วยเทคนิค Illustration Art ในขนาดที่แตกต่างกันไป

 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com