Loading
 
archive

ARTSAVEWORLD

วันที่ : 03 มีนาคม 2564 - 28 มีนาคม 2564
สถานที่: People's Gallery ห้อง P3
โดย วธูสิริ จันสิน


ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า ศิลปะคือพื้นฐานของทุกอย่าง มันมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ทุกสิ่งล้วนผ่านการออกแบบ ช่วยสอนให้รู้จักความงามของชีวิต Artsaveworld จึงเป็นเหมือนความเชื่อในคุณค่าศิลปะของข้าพเจ้า

ผลงานของข้าพเจ้าไม่มีอะไรตายตัว ไม่ได้จำกัดสไตล์ให้ตัวเอง ข้าพเจ้าวาดทุกอย่างที่อยากวาด และชอบใช้สีที่ตัดกัน เลยอาจทำให้งานดูสนุก น่าสนใจ การเลือกใช้สี เป็นเหมือนการปลดปล่อยความอิสระ สีสามารถถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้เป็นอย่างดี ผลงานส่วนใหญ่ของข้าพเจ้าจึงผสมผสานวัฒนธรรมของเมืองไทยในมุมมองต่างๆและสีสันที่จัดจ้านเข้าด้วยกัน ด้วยเทคนิค Illustration Art ในขนาดที่แตกต่างกันไป

 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร