Loading
 
Activities
archive

blurborders International performance art eXchange: We are HUMANITY

วันที่ : 31 กรกฎาคม 2564 - 01 สิงหาคม 2564
สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
โดย เบลอบอร์เดอร์ส   


ศิลปิน
จุมพล อภิสุข
วสันต์  สิทธิเขตต์
สมพงษ์  ทวี 
มงคล  เปลี่ยนบางช้าง
ชิตะวา มุนินโท
นลธวัช  มะชัย
อติชาติ วัฒนาพิเชษฐ์พงศ์
ชมพูนุท พุทธา
สุธาสิณี การสมดี
มะลิวัลย์  ทรายหงษ์
วรัทยา  ไชยศิลป์
นพวรรณ สิริเวชกุล


blurborders International performance art eXchange เป็นการทำงานศิลปะแสดงสดของศิลปินหลากรุ่นคละวัย จากเชียงใหม่และกรุงเทพฯ มาทำงานแสดงสด ณ ห้องสตูดิโอชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมระหว่างวันที่  30 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2564 การทำงานของศิลปินในครั้งนี้จะเป็นการดึงเอาเอกลักษณะเฉพาะถิ่นของแต่ละพื้นที่ออกมาร้อยเรียงเป็นผลงานศิลปะแสดงสดผ่านการทำงานของศิลปินที่มีพื้นฐานแบคกราวน์ที่ต่างกัน  มีลักษณะแตกต่างกันไป การทำงานด้วยร่างกายกับวัสดุ และการทำงานด้วยร่างกายและบรรยากาศแวดล้อม ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน พื้นที่และเวลาเป็นสำคัญ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความคิดที่สอดคล้องต่อการทำงานศิลปะแสดงสดที่มุ่งเน้นในเรื่องภาวะของการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ชมและศิลปิน  การถ่ายทอดความคิดร่วมสมัยที่ดึงให้ผู้ชมร่วมความรู้สึกเดียวกับศิลปิน ณ ขณะที่กำลังแสดงผลงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณนพวรรณ สิริเวชกุล
โทร 085-1503048
Facebook: Blur borders 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com