Loading
Special project
archive

เทศกาลพลเมืองร่วมเปลี่ยนแปลง

วันที่ : 01 ธันวาคม 2564 - 30 เมษายน 2565
สถานที่: ชั้น L – ชั้น 5, ลานด้านหน้า, มุมสามเหลี่ยม ชั้น 1 และห้อง 201,104
โดย เครือข่ายสิ่งเเวดล้อมเมือง


เทศกาล “พลเมืองร่วมเปลี่ยนแปลง” คือพื้นที่ (Platform) ในการนำเสนอชุดข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์จากกว่า 30 องค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ “เมือง” และความพยายามที่จะทำให้เมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ และเป็นเวทีเพื่อให้เกิดการต่อยอดนำเสนอแนวทางส่งไปยังภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายและในเวลาเดียวกันเป็นการสร้างบทสนทนา การรับรู้ให้แก่สังคม

ขอขอบคุณเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเมือง
- หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
- สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งเเวดล้อม (SCONTE)
- สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA)
- สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมอิโคโมสไทย
- Docomomo Thai
- เครือข่ายอากาศสะอาด 
- กลุ่ม We Park
- ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม
- ชุมชนพูนสุข Farm Sharing Market
- เครือข่ายเมืองเก่า ย่านเก่า ชุมชน
- กลุ่ม Urban Studies Lab
- สมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมือง
- สมาคมรักษ์ต้นไม้ใหญ่
- สมาคมรุกขกรรมไทย
- กลุ่มยังธน
- กลุ่ม Urban Ally
- กลุ่มบึงรับน้ำ
- P landscape Co.
- สถาบันการศึกษา: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ศิลปากร สถาบันพระจอมเกล้าฯธนบุรี อาศรมศิลป์ โรงเรียนรุ่งอรุณ ฯลฯ
- สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส

เทศกาล “พลเมืองร่วมเปลี่ยนแปลง” ประกอบไปด้วยนิทรรศการ เวทีเสวนา ตลาดนัดกสิกรรม workshop ณ พื้นที่ต่าง ๆ ของ BACC ในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม 2564 - เมษายน 2565
---
กิจกรรมภายในเทศกาล มีดังนี้
1. นิทรรศการผลการศึกษาเพื่อวางกรอบในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) คลิก
2. ปากคลอง Pop-Up! ตอน “ภาษาดอกไม้” คลิก
3. กสิกรรมคนเมือง คลิก
4. ตลาดฟาร์มแบ่งปัน สัญจรหอศิลป์ คลิก
5. Take Care of Yourself คลิก
6. นิทรรศการ What If... และงานเสวนา "ของขวัญให้ลูกหลาน คือ อากาศสะอาด (Clean Air: the Most Valuable Gift for the Next Generation)" คลิก
7. นิทรรศการคลองบางหลวง คลิก
8. ปากคลอง Pop-Up! ตอน "ทัดดอกไม้" คลิก
9. นิทรรศการ คูคู่บ้าน คลองคู่เมือง คลิก
10. นิทรรศการ มรดกสภาปัตยกรรมรถไฟและชุมชนโดยรอบ คลิก
11. เสวนา เบื้องหลังวิกฤต "สยามสามน้ำ..." คลิก
12. DATA Art: Color and memory คลิก
13. นิทรรศการภาพถ่าย Something Was Here คลิก
14. นิทรรศการ วิกฤต "สยามสามน้ำ...." คลิก
15. นิทรรศการเมืองเปลี่ยนแปลง : #นัดยิ้ม กทม. (Hook Up BKK) คลิก
16. เทศกาล “หมุนเวียน/เปลี่ยนเมือง” ครั้งที่ 1 ตอน “ชอบจึงหมัก รักจึงปลูก” คลิก
17. Bangkok Active - ฟังเสียงกรุงเทพฯ คลิก
18. Bangkok Active - ฟังเสียงกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 "เมืองปลอดภัย" คลิก
19. สัมมนาเมืองเก่า “อัตลักษณ์ของเมือง” คลิก
---
วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคมนี้ พบกับเสวนาประกอบเทศกาลพลเมืองร่วมเปลี่ยนแปลง ในเวทีเสวนา "หัวลำโพง" ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ 
ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณปองขวัญ ลาซูส
คุณปณิธิ พจนาพิทักษ์
โทร 081-5701100 หรือ 02-2146630 - 8 ต่อ 526




 

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร