Loading
bacc note
archive

(ขยายเวลา) ประกาศสรรหาผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ : 15 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


"มากกว่า 10 ปี ในการรณรงค์เรียกร้องให้มีหอศิลป์ของเมือง
มากกว่า 10 ปี ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการแก่ประชาชน 
และอีก 10 ปี ข้างหน้า ที่จะสร้างกรุงเทพ ฯ ให้เป็นเมืองแห่งศิลปะ   

วันนี้ หอศิลปกรุงเทพฯ ยังมีภารกิจและผลงานที่ต้องสานต่อมากมาย
เรารอกำลังสำคัญเช่น “คุณ” เพื่อไปสู่เป้าหมายอันท้าทายร่วมกัน"

 

สนใจยื่นใบสมัครเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
กับมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

กำหนดการรับเอกสารการสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – อังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ประกาศขยายเวลารับสมัครผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คลิก 
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คลิก 


ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร