Loading
special exhibitions
archive

เสวนาเสียงจากชาติพันธุ์

วันที่ : 23 กรกฎาคม 2565
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4
โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
เวลา 14.00 – 17.00 น.


กิจกรรมภายใต้นิทรรศการ Sound of the soul 

ขอเชิญร่วมเสวนาในประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และแนวทางการสนับสนุนวัฒนธรรมพื้นถิ่นและดนตรีชาติพันธุ์เพื่อเกิดการส่งต่อทางวัฒนธรรม เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สำหรับความหลากหลายและเท่าเทียมของทุกคน
 
ร่วมเสวนาโดย
- อาจารย์อานันท์ นาคคง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์
- อาจารย์อาคม ทองคงหาญ หรืออาจารย์ไก่ ศิลปินกลุ่มไททรงดำ
- อาจารย์พงศพร อุปนิ หรืออาจารย์อ้น แคนเขียว
 
*กิจกรรมดำเนินรายการเป็นภาษาไทยเท่านั้น*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
โทร. 02-214-6630 ต่อ 530

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร