Loading
 
Activities
archive

เสียงจากแม่แจ่ม...รากชุมชนสู่วิถียั่งยืน

วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 - 03 กรกฎาคม 2565
สถานที่: โถง ชั้น 1
โดย แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย คนไทย 4.0 ร่วมกับ SEA Junction และองค์กรพันธมิตร


นิทรรศการ "เสียงจากแม่แจ่ม...รากชุมชนสู่วิถียั่งยืน" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านวัฒนธรรมโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง: กรณีอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแนวคิดที่ว่าผู้คนประกอบสร้างชุมชน โครงการนี้นำโดยนักเรียน ภายใต้การชี้แนะของภัณฑารักษ์และครู ซึ่งเป็นวิทยากรกระบวนการ การเรียนรู้เกี่ยวกับผู้คนผ่านเรื่องราวต่าง ๆ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งได้สะท้อนตัวตนและอัตลักษณ์ รวมไปถึงความมุ่งมาดปรารถนาของตนเอง นักเรียนได้สัมภาษณ์สมาชิกในชุมชน รวบรวมเรื่องราว และบอกเล่าผ่านนิทรรศการ  ซึ่งได้จัดขึ้นที่เพมาคาเฟ่ อ.แม่แจ่ม และที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ในครั้งนี้ นิทรรศการได้จัดขึ้นอีกครั้งที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 21 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ โถงชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ นิทรรศการร่วมจัดและได้รับการสนับสนุนโดยวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ SEA Junction

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณลัทธพล จิรปฐมสกุล
Facebook คนไทย 4.0
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร