Loading
 
Activities
archive

โดนปิดปากด้วยวาทกรรม “ชื่อเสียงโรงเรียน”

วันที่ : 10 กันยายน 2565
สถานที่: ลานด้านหน้า
โดย กลุ่มนักเรียนนอกห้อง


เมื่อความเป็นธรรมถูกลิดรอน “ชื่อเสียงโรงเรียน” กลายเป็นวาทกรรมที่ถูกหยิบยกเพื่อปกปิดความเน่าหนอนในโรงเรียน ในฐานะที่เป็นประชาชนของประเทศนี้ เราจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ต่อไปหรือ

และอยากให้ลูกหลานของเราต้องมาเจอกับระบบโรงเรียนแบบนี้หรือ กี่ครั้งแล้วที่นักเรียนต้องแบกรับความเจ็บปวดกับเรื่องราวนานาอยุติธรรม ถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องลุกขึ้นมาสู้ เราจะไม่ยอมให้คำว่า “ชื่อเสียงโรงเรียน” ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือปกป้องการกระทำผิดของทางโรงเรียนอีกต่อไป

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ผู้ที่มีอุดมการณ์และอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา ในวันที่ 10 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 16:30-18:00 น. นักเรียนนอกห้องจะมีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ภายใต้หัวข้อ โดนปิดปากด้วยวาทกรรม “ชื่อเสียงโรงเรียน” ณ ลานกิจกรรมด้านหน้า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นการสะท้อนถึงเหตุการณ์ในระบบโรงเรียนที่มักจะอ้างคำว่า “ชื่อเสียงโรงเรียน” เพื่อการปกปิดความเน่าหนอนในโรงเรียนของตน ผู้ที่สัญจรเดินผ่านไปมาในช่วงวัน เวลานั้นๆ สามารถเข้ามาถ่ายรูปหรือร่วมแสดงความคิดเห็นกับผู้จัดกิจกรรมที่อยู่ดูแลตรงนั้นได้เต็มที่เลยนะครับ เรามาร่วมปฏิรูปการศึกษาไทยไปด้วยกันนะครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสิรวิชญ์ ศิริพันธ์
โทร. 0909719632
Facebook นักเรียนนอกห้อง

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร