Loading

 
bacc note
archive

เทศกาล COLORFUL BANGKOK และเว็บไซต์ Bangkokartcity.org

วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566
สถานที่: -
โดย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) มีนโยบายดำเนินโครงการเทศกาลศิลปะกรุงเทพ Colorful Bangkok ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 – เดือนมกราคม 2566 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนวาระทางศิลปวัฒนธรรม สร้างให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครแห่งศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม อันส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนด้านสังคมและเศรษฐกิจต่อไป โดยมีกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ วรรณกรรม การแสดง ดนตรี ภาพยนตร์ วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาเมือง และหอศิลปกรุงเทพฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ bangkokartcity.org ซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม สถานที่จัดแสดงผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างช่วงเทศกาลศิลปะกรุงเทพดังกล่าว เพื่อที่ผู้สนใจทุกท่าน นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา จะสามารถสืบค้นข้อมูลกิจกรรมทางศิลปะ และกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว และสะดวกในการใช้งาน

ทั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ และกรุงเทพมหานคร ได้จัดงานแถลงข่าวเทศกาล Colorful Bangkok และเปิดตัวเว็บไซต์ bangkokartcity.org นำโดยคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกล่าวถึงเทศกาล Colorful Bangkok รายละเอียดเทศกาล ไฮไลท์ของกิจกรรมที่จะจัดขึ้นตลอด 3 เดือนของเทศกาล Colorful Bangkok รวมทั้งความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในกรุงเทพฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม และถือโอกาสเปิดตัวเว็บไซต์ bangkokartcity.org ที่จะเป็นดั่งก้าวแรกในการสร้างกรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตัวแทนจากภาคีเครือข่ายองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร