Loading
 
Activities
archive

เอ้ก อี เอ้ก อ๊ากกก เทศกาลศิลปะเพื่อไก่และคน

วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2566 - 05 มีนาคม 2566
สถานที่: ลานด้านหน้า, โถง ชั้น 1
โดย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย


เพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์อย่างมีสวัสดิภาพในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนและสัตว์ โดยเฉพาะไก่ ซึ่งมีการบริโภคเป็นจำนวนมหาศาล รวมถึงผลกระทบจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย ตลอดจนทางออกที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้  เพื่อความยั่งยืนของระบบอาหารที่เกื้อกูลกันของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection- Thailand) องค์กรพัฒนาเอกชนระดับโลก มุ่งเน้นการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ จึงจัดงาน “เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก” เทศกาล ศิลปะเพื่อไก่และคน โดยผนึกเหล่าศิลปินและนักปฏิรูปคนดังร่วมรังสรรค์ผลงานศิลปะ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ศิลป์ 4 ศาสตร์ อย่างยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ ที่บริเวณลานด้านหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ เวลา 16:00-21:00 น. และผลงานทั้งหมดจะนำไปจัดแสดงต่อภายในหอศิลปกรุงเทพฯ จนถึงวันที่  5 มีนาคมศกนี้
 
ศิลปิน 4 ศาสตร์ นำโดย มารีญา พูลเลิศลาภ ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ร่วมกับ นักรบ มูลมานัส ศิลปินนักปฏิรูปงานศิลป์ ถ่ายทอดเสียงผ่านงานศิลปะที่จะตะโกนออกไปให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง กับผลงาน The last suffer รังสรรค์โต๊ะอาหารมื้อสุดท้ายที่ถูกมนุษย์ป้อนเข้าปากเพื่อพรากชีวิตของตัวเองอย่างขาดความใส่ใจ, ครูเซียง หมอลำหุ่น ศิลปินพื้นบ้าน คณะเด็กเทวดา รังสรรค์งานศิลป์ “ชีวิต A4 ” สะท้อนมุมคิดผ่าน Installation Art นำสุ่มไม้ไผ่ และเครื่องสานจากฝีมือชาวบ้าน ประกอบเป็นไก่ขนาดยักษ์ สูงใหญ่กว่า 3 เมตรบนพื้นที่มีความกว้างเท่ากระดาษ เอ4, นลธวัช มะชัย เด็กหนุ่มผู้ไม่เคยทิ้งความฝัน จากกลุ่มลานยิ้มการละครเทใจให้กับการสร้างพล็อต Kult Of Chicken ที่จะขยี้อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่ให้ลด ละ เลิก การเลี้ยงไก่ที่ไม่คำนึงถึงชีวิตของใครเลยอย่างเป็นรูปธรรม และไฮไลท์การแสดงจากศิลปิน ศิลปาธรปี 2547 อ.ตั้ว-ประดิษฐ ประสาททอง นำ “ลิเกไทย” กับพล็อตเรื่องใหม่ “เจ้าชายลอกับไก่วิปลาส” โดยมีกลุ่มนักดนตรีรุ่นใหม่ Laan และ Beagle Hug ร่วมขับกล่อมตลอดงาน นอกจากนี้ยังขอชวนชมผลงานประกวดนิทรรศการภาพวาดจากเยาวชน จำนวน 20 ภาพในหัวข้อ “เชื้อดื้อยาจากฟาร์มอุตสาหกรรม” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงอันตรายต่อชีวิตที่เรามองไม่เคยเห็น ที่จะจัดแสดงต่อเนื่องไปถึงวันที่  5 มี.ค.2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสกุลนุช ตู้ผาสุข โทร. 092-7271881 / 065-2423248 (ที่ปรึกษาองค์กรฯ)
คุณอภิลักษณ์ พวงแก้ว 088 946 3645 (ผจก สื่อสารองค์กรฯ)
Facebook World Animal Protection Thailand องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
Website https://chickenartfestival.org/artfest-information

 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร