Loading

Family & Children Programs
archive

กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชน ตอน ปะติด ปะต่อ (Collage Art)

วันที่ : 11 มีนาคม 2566
สถานที่: ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชน ตอน ปะติด ปะต่อ (Collage Art)
วันที่ : 11 มีนาคม 2566
เวลา 14.00-16.00 น.
สถานที่: ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนประจำเดือนมีนาคมนี้ หอศิลปกรุงเทพฯ ขอพาเด็กๆ ไปสนุกกับ กิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ผ่อนคลายไปกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากเทคนิคตัดกระดาษและงานปะติด (Collage art) ในกิจกรรม Kid’s Calendar 2023 ตอน ปะติด ปะต่อ (Collage Art) โดยเด็กๆ ไม่เพียงจะได้รับความรู้ทางด้านศิลปะจากผลงานในนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สืบมรรคาทัศนาทั่วไทย” (roaming in Thailand) ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่เด็กๆยังจะได้ฝึกทักษะสมาธิ ฝึกการวิเคราะห์วางแผน และพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมือในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประดิษฐ์ ที่ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นจินตนาการ

การปะติด(Collage art) มีต้นกำเนิดมาจากการสร้างสรรค์งานออกแบบตกแต่งด้วยการใช้กระดาษสีตกแต่ง จนกระทั่งวิวัฒนาการกลายมาเป็นงานจิตรกรรม งานปะติดมีวิวัฒนาการยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 และ 18 นักบวชได้ใช้งานปะติดตกแต่งในหนังสือสวดมนต์ การ์ดอวยพรวันวาเลนไทน์ จนถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เครื่องมือ เครื่องจักร มีวิวัฒนาการทันสมัยขึ้น ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์สินค้ารูปแบบต่างๆมากมาย เช่น กระดาษ หนังสือพิมพ์ ผ้า และลูกปัด ที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ สิ่งใหม่จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้ ทำให้การปะติด (collage) เกิดวิวัฒนาการจนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย พบการใช้หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ พัสดุหีบห่อ สื่อสิ่งพิมพ์งานโฆษณา รวมทั้งวัสดุสำเร็จรูป (ready-made) เช่น ภาพถ่าย กระดาษ ผ้า และเศษวัสดุ ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ในปี ค.ศ. 1912 – 1913 ปิกัสโซ (Pablo Picasso) และบราก (George Braque) เริ่มเอาวิธีการปะติดมาใช้ในงานศิลปะสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังพบได้ในผลงานของศิลปินในลัทธิต่างๆ เช่น ลัทธิคิวบิสม์ (Cubism) เอ็กเพรสชั่นนิสม์ (Expressionism) ลัทธิฟิวเจอริสม์ (Futurism) ลัทธิเซอเรียลริสม์ (Surrealism) ลัทธิแอ็บสแตรกซ์ เอ็กเพรสชั่นนิสม์ (Abstract Expressionism) และ ลัทธิป็อบอาร์ต(Pop Art) ซึ่งศิลปินเหล่านี้ใช้กลวิธีสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีการปะติดที่หลากหลาย ทั้งการติด การต่อ และการประกอบ
 
นำชมนิทรรศการและทำกิจกรรม โดย มรุต มากขาว ศิลปินอิสระ ครูผู้สอนศิลปะ และนักศึกษาปริญญาโทผู้สนใจเกี่ยวกับงานกระดาษ ร่วมกับฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สมัครผ่าน Google forms: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepLTK3S8deIiHR1I9V3nZ1HF7nKKRO08FA8vxCbKE38NdHnQ/viewform?usp=sf_link
(ปิดรับสมัครเมื่อครบ 30 ท่าน และแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านอีเมล)
**กิจกรรมเหมาะสำหรับเยาวชนอายุ 7 – 15 ปี และไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านศิลปะมาก่อน
**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-2146630 ต่อ 519
Email: education@bacc.or.th

 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร