Loading
workshop & training
archive

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการ “การออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะ (Game - based learning)

วันที่ : 25 เมษายน 2566 - 27 กรกฎาคม 2566
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
*** ขยายเวลารับสมัครถึง 30 มิถุนายน 2566 ***


เปิดรับสมัครคุณครูเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการ “การออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะ (Game - based learning)”

คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะผ่านกิจกรรมและทดลองนำไปบูรณาการต่อยอดกับนักเรียน ออกแบบเกม และสื่อการเรียนรู้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับคำปรึกษาและการดูแลจากวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น โดยมีเนื้อหาการฝึกอบรมจำนวน 3 หัวข้อ ดังนี้

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
กิจกรรมนำชมนิทรรศการ นิทรรศการ “ศิลปะ - ไทย - เวลา : เยือนย้อนหลังหอศิลป พีระศรี” โครงการ 100 ปี คอร์ราโด เฟโรชี (ศิลป พีระศรี) ถึงสยาม
สถานที่ : ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา: 
รอบเช้า 10.00 – 12.00 น. หรือ รอบบ่าย 13.00 – 15.00 น.
วิทยากร: เจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ: จำกัดรอบละ 75 คน
 
วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
กิจกรรม Workshop : Game - based learning
สถานที่ : ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา: 
09.00 - 17.00 น.
วิทยากร:
1. ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2. ดร.สริตา เจือศรีกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. อาจารย์อนิวัฒน์ ทองสีดา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หมายเหตุ จำนวน 100 คน

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
กิจกรรมการเสวนา (Talk) ในประเด็น “บทบาทของหอศิลป์ที่มีต่อการเรียนรู้ศิลปะในประเทศไทย: จากหอศิลป พีระศรี สู่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)”
สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา: 
13.00 - 15.00 น.
วิทยากร:
1. คุณฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที (หัวหน้าทีมภัณฑารักษ์นิทรรศการ “ศิลปะ - ไทย - เวลา : เยือนย้อนหลังหอศิลป พีระศรี- โครงการ 100 ปี คอร์ราโด เฟโรชี (ศิลป พีระศรี) ถึงสยาม)
2. ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ (หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
3. ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน (อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
4. ดร.สริตา เจือศรีกุล (อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
5. อาจารย์อนิวัฒน์ ทองสีดา (อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
หมายเหตุ: จำนวน 50 คน
 
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครและเอกชน โดยผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ เพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำแผนการจัดกิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปใช้ได้จริงที่โรงเรียนของตนเองได้
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการทำกิจกรรม Game - base learning

สิ่งที่จะได้รับ
- รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมนำชม (Exhibition Tour), กิจกรรมเสวนา (Talk) และรับวุฒิบัตรสำหรับกิจกรรม Game - base learning (ต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบ 2 วัน)
- ประสบการณ์การสร้างสื่อการเรียนรู้และทดลองออกแบบกระบวนการ โดยใช้เกมพัฒนาผลงานการวิจัยจากการออกแบบการสอนโดยใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะ (Game - based learning) เป็นฐาน
- โอกาสนำเครื่องมือการเรียนรู้ที่ออกแบบมาใช้จัดกิจกรรม โดยทำงานร่วมกับทีมงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดกิจกรรม คลิก

วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ
- Download ใบสมัคร คลิก กรอกข้อมูลและส่งมาที่ [email protected] 
หรือ สมัครผ่าน Google Form คลิก
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. - 15 มิ.ย. 2566 และเข้ารับการอบรมในวันที่ท่านเลือกระบุในใบสมัคร
- คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม
 
**หมายเหตุ: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-2146630 ต่อ 519
Email: [email protected]
 

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com