Loading
Special project
archive

GROW TOGETHER

วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 - 23 มิถุนายน 2567
สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 4 - 5
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
งานเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ลงทะเบียนร่วมงานเวลา 18.00 น.


นิทรรศการภาพถ่ายระดมทุนเพื่อสนับสนุนหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอนิทรรศการ GROW TOGETHER นิทรรศการภาพถ่ายระดมทุนเพื่อสนับสนุนหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงผลงานภาพถ่าย 100 ชิ้นจากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก รวมถึงจำหน่ายผลงานและโปสการ์ดเพื่อจัดหาทุนอุดหนุนการดำเนินงาน
 
ภาพถ่ายเป็นสิ่งที่สะท้อนยุคสมัยมาตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มที่กระบวนการถ่ายภาพมีความซับซ้อน และถูกใช้เพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญเท่านั้น การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของนวัตกรรมการถ่ายภาพตลอดหลายร้อยปีทำให้ทุกวันนี้การถ่ายภาพกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆ กลายเป็นเรื่องปกติ เพียงแค่กดโทรศัพท์มือถือเท่านั้น บทบาทของภาพถ่ายจึงค่อยๆ เปลี่ยนจากการบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ มาเป็นการบันทึกเรื่องราวและความประทับใจในชีวิตประจำวัน กล่าวคือ ภาพถ่ายเป็นสื่อที่สามารถแสดงออกถึงมุมมองที่หลากหลาย สะท้อนถึงการเติบโต ความเปลี่ยนแปลง และเป็นการเก็บบันทึกความทรงจำ เรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละวันให้คงอยู่อยู่ตลอดไป
 
นิทรรศการ GROW TOGETHER นิทรรศการภาพถ่ายระดมทุนเพื่อสนับสนุนหอศิลปกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ เปรียบการถ่ายภาพเป็นเสมือนประตูที่ชวนให้เราก้าวไปสำรวจมุมมองใหม่ๆ พัฒนาความคิด และสะท้อนการเติบโตของตัวเรา ผลงานทั้ง 100 ชิ้นจากผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ GROW TOGETHER หรือการเติบโตไปกับหอศิลปกรุงเทพฯ นำเสนอภาพถ่ายใน 2 หัวข้อ ได้แก่ ภาพความประทับใจที่ถ่ายในพื้นที่หอศิลปกรุงเทพฯ และผลงานสร้างสรรค์ที่ต่อยอดแรงบันดาลใจจากศิลปะ ประกอบไปด้วยภาพถ่ายเมือง ธรรมชาติ ไปจนถึงช่วงเวลาต่างๆ ของผู้คน เมื่อร้อยเรียงภาพถ่ายในนิทรรศการเข้าด้วยกัน จึงปรากฏเป็นเรื่องราวของหอศิลปกรุงเทพฯ พื้นที่ทางศิลปะที่เติบโตไปพร้อมกับผู้ชม
 
ผู้ที่สนใจสนับสนุนสามารถร่วมอุดหนุนภาพถ่ายและโปสการ์ดระดมทุนได้ ตามรายละเอียด ดังนี้
ผลงานภาพถ่ายใส่กรอบ ขนาด 14 x 18 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น + โปสการ์ดเซ็ต 100 ใบ 5,000 บาทต่อชุด
ผลงานภาพถ่ายใส่กรอบ ขนาด 14 x 18 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น 3,000 บาทต่อชิ้น
โปสการ์ดชุด จำนวน 16 ชิ้น (สามารถเลือกเองได้) 500 บาท
โปสการ์ดชุด จำนวน 6 ชิ้น (สามารถเลือกเองได้) 200 บาท
โปสการ์ดเดี่ยว 1 ชิ้น 40 บาท

หมายเหตุ เมื่อสนับสนุนครบ 200 บาท รับสิทธิพิมพ์โปสการ์ดด้วยเครื่องปริ้นเตอร์ Canon ขนาด 4 x 6 นิ้ว ฟรี 1 ชิ้น
ดาวน์โหลด E-catalogue คลิก

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการสนับสนุนหอศิลปกรุงเทพฯ ติดต่อ
ฝ่ายการตลาดและหาทุน โทร 02 214 6630 ต่อ 512
คุณวาสิตา จิราธิยุต
[email protected]
 
คุณกรมธรณ์ สฤทธิบูรณ์
[email protected]

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร