Loading

arts network exhibitions
archive

"GAGASMICISM"

วันที่ : 11 กันยายน 2554 - 11 ตุลาคม 2554
สถานที่: ห้อง BKK Arthouse ชั้น 3

Gagasmicism คือนิทรรศการศิลปะสื่อผสมครั้งล่าสุดจากศิลปินผู้ซึ่งเรียกตัวเองว่า "แดร็กควีนผู้สามารถ "Waacking" เพียงหนึ่งเดียวในเมืองไทย" การเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันจาก YouTube และได้เดินทางไปชมคอนเสิร์ตของ Lady Gaga ที่มหานครนิวยอร์กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เขาพบว่าตัวเองรู้สึกผูกพันและเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณและพลังแห่งเมืองใหญ่ การได้รับการเลี้ยงดูมาจากครอบครัวแบบพุทธ ทำให้เขา ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นแกะดำ หากเขากลับรู้สึกว่าเบื้องบนกำลังสื่อสารกับเขา และเขาไม่เคยรู้สึกใกล้ชิดกับ "พระเจ้า" ขนาดนี้มาก่อน ขณะที่อยู่นิวยอร์ก เขารู้สึกถึงสิ่งกระตุ้นจากภายใน ร่วมกับความปรารถนาที่อยากจะหลบหนีจากโลกที่เต็มไปด้วยสังคมกลางคืนของกลุ่มคนรักต่างเพศ ซึ่งถูกซ้อนเร้นไว้และ "เสียง" ที่ได้ยิน ทำให้เขาได้รับคำตอบ อันนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของชีวิต


ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร