Loading

special exhibitions
archive

BACC Photo สมบูรณ์แบบ : นิทรรศการภาพถ่าย ครั้งที่ 1 : 3 Women

วันที่ : 25 พฤศจิกายน - 06 มกราคม 2556
สถานที่: ชั้น 3-4
พิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18:30 น.

จากภาพถ่ายในยุคสมัยก่อนที่จัดฉาก วางองค์ประกอบ ใส่ใจในรายละเอียดทุกแง่มุม ถ่ายทอดภาพของผู้ที่ถูกถ่ายให้เป็นภาพแห่งความสมบูรณ์แบบ “Picture Perfect” หรือ “ภาพสมบูรณ์แบบ” กลายเป็นคำติดปากเพื่อใช้อธิบายถึงภาพลักษณ์แห่งความไร้ที่ติ ความหมายของภาพสมบูรณ์แบบ ถึงจะตีความได้หลากหลายและแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่หัวใจของการสร้างภาพไม่ได้ไปไกลจากยุคสมัยก่อน ที่ภาษาของภาพพูดถึงการให้คุณค่าชีวิต แสดงออกถึงอุดมคติของความงาม สื่อตัวอย่างของความสัมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องมาตรฐานตามที่ควรเป็น 

 
ภาพถ่ายแห่งความสมบูรณ์แบบกลายเป็นอุดมคติของภาพบนระนาบเดียวกันกับความงามไร้ที่ติของหญิงสาวหรือความงามไร้กาลเวลาของพระอาทิตย์ตก หากการถ่ายภาพคือการสร้างความสำคัญให้กับสิ่งที่ถูกถ่าย อาจเป็นข้อถกเถียงได้ว่าทัศนคติในความงามและความสมบูรณ์แบบของภาพอาจได้เพิกเฉยต่อแง่มุมสำคัญที่อยู่นอกเหนือภาพ อุดมคติในความสมบูรณ์แบบบนภาพถ่าย สะท้อนความต้องการเชิงลึกในการสร้างภาพที่ ถึงแม้ทำให้เราสัมผัสได้ถึงคตินิยมที่อยู่เหนือภาวะของโลก หากแต่การยึดถือด้วยคุณค่าสูงสุดเช่นนั้นอาจได้บ่มเพาะศีลธรรมแห่งการมอง ที่กีดกันความเข้าใจในความซับซ้อนและเป็นไปของโลก ในความเปราะบางของมนุษย์ หรือในธรรมชาติของความไม่สมบูรณ์แบบในชีวิต 
 
นิทรรศการภาพถ่ายซีรีย์ส “สมบูรณ์แบบ” จึงเป็นนิทรรศการที่นำเสนอวิถีแห่งการมองผ่านโลกของภาพถ่าย ที่เผยให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนของชีวิตในยุคร่วมสมัย และแสดงให้เห็นถึงอีกมุมของความงาม หรือแม้แต่ความบริสุทธิ์ที่หลบซ่อนอยู่ในความไม่สมบูรณ์แบบ โดยจุดมุ่งหมายของนิทรรศการนี้ คือการสร้างพื้นที่เพื่อค้นหาชั้นความหมายแห่งการมอง เพื่อสร้างความเข้าใจในการมองผ่านพื้นผิวของภาพถ่าย โดย “ 3 Women” ซึ่งเป็นนิทรรศการแรกของภาพถ่ายซีรี่ยส์นี้ เปิดมิติในความหมายของความสมบูรณ์แบบ ด้วยมุมมองที่มีต่อเพศหญิงผ่านผลงานของช่างภาพหญิง นำเสนอรายละเอียดที่สะท้อนถึงเรื่องราวของชีวิต สื่อสารความเป็นไปที่อยู่นอกเหนือกรอบของภาพ
 
ภัณฑารักษ์ 
พิชญา ศุภวานิช
 
ศิลปิน
ชไมพร วาดเขียน
ชรินทร ราชุรัชต

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร