Loading

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการ Temporary Storage#1

ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00 น. 
ณ ห้องนิทรรศการชั่วคราวบริเวณ ชั้น 5 
 
( Press Tour โดยทีมภัณฑารักษ์และศิลปิน 17.15 เป็นต้นไป )
 
กำหนดการ
 
17.00 น.- ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน 
 
17.15 น.- คุณพิชญา ศุภวานิช หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กล่าวแนะนำโครงการ BACC Experimental
 
- คุณจิตติ เกษมกิจวัฒนา ภัณฑารักษ์ 
   คุณ แมรี่ ปานสง่า ผู้ช่วยภัณฑารักษ์   กล่าวถึงแนวคิดของนิทรรศการ Temporary Storage#1
   พร้อมกับแนะนำศิลปิน  
 
- ภัณฑารักษ์ พร้อมศิลปินนำชมนิทรรศการ 
ณ บริเวณห้องนิทรรศการชั่วคราวชั้น 5 และ ป้ายโฆษณาบริเวณ สถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติ 
 
18:00 น. -กลับสู่พื้นที่นิทรรศการชั้น 5 ชมงานตามอัธยาศัย
 

ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร