Loading

main exhibition 789
archive

Hear Here เสียง เสียง นิทรรศการจัดวางเสียง

วันที่ : 09 ธันวาคม - 10 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่: ทางขึ้นชั้น 7 - 9
พิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555 เวลา 18:30 น.

bacc exhibition

Hear Here เสียง เสียง 
นิทรรศการจัดวางเสียง

ในโลกที่มีจังหวะและท่วงทำนองของชีวิตที่ทับซ้อนกันเป็นมหาสมุทรของเสียงที่ยิ่งใหญ่ แต่เป็นที่น่าประหลาดใจ ว่าเรามักจะมองข้ามความสำคัญของการรับรู้เสียง ในฐานะของความงาม และความสมดุลย์ของการเป็นอยู่ มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความสามารถที่จะรับรู้เสียงผ่าน ความถี่ แรงสั่นสะเทือน และความเคลื่อนไหว ที่อยู่รอบตัว หากแต่ทุกวันนี้เรามักจะให้ความสำคัญต่อเสียง เมื่อเกิดร่วมมากับประสบการณ์อื่นของการรับรู้ เราดูภาพยนตร์ เราดูคอนเสิร์ต เรารับประทานอาหารพร้อมกับฟังเพลง แต่น้อยครั้งนัก ที่เราจะอยู่นิ่งๆ หลับตา และเปิดให้ประสาทสัมผัสทางเสียงของเรารับรู้ความเคลื่อนไหว และชีวิตของโลกผ่านหูและจินตนาการ
 
ประสบการณ์ เสียง เสียง มีแนวคิดที่จะสะกิดหูผู้คน ให้รับรู้ถึงจักรวาลของเสียงที่อยู่รอบตัว ทั้งเสียงที่มีความหมาย เสียงที่หลบซ่อน เสียงที่รุกล้ำ เสียงที่ไม่เคยได้ยิน และสิ่งสำคัญที่สุดคือการให้เรา ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากเสียงเดิมๆ ที่กรอกหูเราอยู่ทุกวัน เสียงอยู่ที่นี่เพื่อให้ได้ยิน และการที่ถูกได้ยินคือการสร้างความเป็นอยู่ของสิ่งนั้นๆ ขึ้นมา นิทรรศการเสียง เสียง หรือ Hear Here คือการนำเสนอประสบการณ์และเรื่องราวของเสียงที่ถูกจัดวาง ในพื้นที่เฉพาะเพื่อสร้างการรับรู้หลากหลายรูปแบบ ศิลปินในนิทรรศการนี้ใช้เสียงเพื่อสื่อสารในแบบของตน ตั้งแต่เสียงที่ฟังแล้วน่าตระหนกใจ เสียงของอวัยวะภายในที่ไม่เงียบในตัวเรา เสียงพึมพำของเมือง เสียงคำรามของถนน หรือแม้แต่เสียงที่เกิดขึ้นของตัวสถานที่ที่เราไม่มีโอกาสได้ฟังอย่างตั้งใจ อย่างภายในหอศิลปฯ  
 
เสียงด้วยตัวของมันเองจึงเป็นได้ทั้งเครื่องมือในการประกอบขึ้นเพื่อช่วยสร้างอารมณ์ ความรู้สึกและเหตุผล  และเพื่อช่วยค้นหาความเป็นไปได้ในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ต่างๆ นิทรรศการ”เสียง เสียง” จึงเป็นนิทรรศการเพื่อขยายการรับรู้เกี่ยวกับเสียงธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เพื่อผู้ชมได้ตั้งข้อสังเกตุ ทำความเข้าใจ และสร้างทรรศนะใหม่เกี่ยวกับเสียงในชีวิตประจำวัน เพื่อการตระหนักรู้นี้ ผู้ชมสามารถสร้างการรับรู้ใหม่ที่ สามารถประกอบขึ้นเองได้อีกครั้งในชีวิตประจำวัน ในอนาคต ในประสบการณ์ของตนที่เกี่ยวกับเสียง
 
ภัณฑารักษ์ พิชญา ศุภวานิช
ภัณฑารักษ์รับเชิญ อโณทัย นิติพน
 
ศิลปิน
ฌอง-ดาวิด ไกยูเอต์
สรวิศ อินทร์ศิริพงษ์
ประทีป เจตนากูล
วรเมธ มาตุธรรมธาดา
วรงค์ ราชปรีชา และ พร้อมวุฒิ อัศวโสภณกุล
สรัญรัตน์ แสงชัย
จิรเดช และ ปรินดา เสตะพันธุ
ภัทรพงศ์ ศรีปัญญา
 
ออกแบบกราฟฟิกโดย
จักรกฤษณ์ อนันตกุล
 
นิทรรศการริเริ่มและดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 โทรสาร 02 214 6639


ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร