Loading

Literatures
archive

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop II ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

วันที่ : 03 พฤษภาคม 2556 - 15 มิถุนายน 2556
สถานที่:
เวลา 10.00-16.00 น. (อบรมทุกวันเสาร์) 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการอบรมค่ายเขียนงานสร้างสรรค์ครั้งที่ 2 
การอบรมมีทุกวันเสาร์ 4 พค. – 15 มิย. 2556
เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
1)ปภพ เกิดทรัพย์ 
2)ปิยะนันท์ เหลืองธีรภาพ
3)กร กนกคีขรินทร์
4)ศรัญญา สงสัย
5)พรพิมล เลิศวงศ์วีรชัย
6)อรดา ลีลานุช
7)ฐิติพล ปัญญาลิมปนันท์
8)ประธาน สำราญรัมย์
9)กวิสรา ผันนภานุกุล
10)เกียรติศักดิ์ บุญประเสริฐ
11)จุลพงษ์ อุดมพรพิบูล
12)ปิยพร อรุณเกรียงไกร
13)วรศิริ ดีระพัฒน์
14)Chaleenuch Lertsirarangsun
15)จักรกริช จิรวิวัฒน์เสรี
 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกทุกท่านค่ะ

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com