Loading

arts network exhibitions
archive

รำลึกจิตรกรรม คำกวี อังคาร กัลยาณพงศ์

วันที่ : 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2556
สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
โดย พิพิธภัณฑ์บ้านจิตรกร กวี อังคาร กัลยาณพงศ์ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
พิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 18.00 น. 

...จะไม่ไปแม้แต่พระนิรพาน

จะวนว่ายวัฏฏะสังสารหลากหลาย

แปลค่าแท้ดาราจักรมากมาย

ไว้เป็นบทกวีแด่จักรวาล...


อังคาร กัลยาณพงศ์ ผู้ถวายเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งทางด้านวรรณศิลป์และจิตรกรรม งานของเขาแสดงถึงอัตลักษณ์แห่งตนเองได้อย่างยากหาใครเหมือน เปี่ยมไปด้วยการสร้างสรรค์อย่างไร้ขอบเขต ทว่าไม่ทอดทิ้งรากเหง้าความเป็นไทยของตน ผลงานทุกชิ้นของเขาสะท้อนถึงแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่มาจากเจตนารมณ์แห่งโลกมนุษย์  มีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าในการเสียสละและอุทิศตนให้กับงานศิลปะและวรรณกรรม ดังการปวารณาตนจะเวียนว่ายตายเกิดเพื่อหวนกลับมาเป็นกวีในทุกชาติไป 
ผลงานของอังคารมีความโดดเด่นทั้งสองด้านคือ งานจิตรกรรม โดยเฉพาะฝีไม้ลายเส้นในการปาดเกรยองได้อย่างเฉียบคม ลุ่มลึก เต็มไปด้วยพลังและการเคลื่อนไหว มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างยากที่ใครจะลอกเลียนแบบ สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณอันแรงกล้าและการรำลึกถึงบรรพบุรุษในทุกเส้นสาย นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นอีกด้านคืองานวรรณศิลป์ ลีลาการประพันธ์ของเขามีลักษณะเฉพาะของตนเองที่สั่งสมจากประสบการณ์ชีวิตและการทำงาน เรียงร้อยเข้าร่วมกันกับอารมณ์อันทรงพลัง อีกทั้งแฝงไว้ด้วยปรัชญาอันล้ำลึก 
นิทรรศการ "รำลึกจิตรกรรม คำกวี อังคาร กัลยาณพงศ์" เป็นการย้อนความทรงจำถึงศิลปินที่ได้เสียชีวิตไปไม่นาน โดยแบ่งผลงานของอังคาร กัลยาณพงศ์ออกเป็นสามส่วน ประกอบด้วย งานวรรณกรรม งานจิตรกรรม และงานร่วมวิจัยคัดลอกจิตรกรรมโบราณ เมื่อครั้งที่ได้มีโอกาสทำงานกับอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ในอดีต อีกทั้งบางชิ้นไม่เคยมีการจัดแสดงมาก่อน เช่น การแสดงบทกวีที่คัดลายมือด้วยปากกาคอแร้ง หรืองานคัดลอกสมุดข่อยไตรภูมิกถา ฉบับอยุธยา เป็นต้น นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2555 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. เว้นวันจันทร์และวันหยุดสำคัญทางราชการ 
 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณอ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์  
โทรศัพท์ : 08-6099-9002 
อีเมล : ormkaew@gmail.com
facebook : http://www.facebook.com/TheAngkarn

กิจกรรมระหว่างนิทรรศการ
 
กิจกรรมเสวนา ระหว่างนิทรรศการรำลึกจิตรกรรม คำกวี อังคาร กัลยาณพงศ์ 
ในวันเสาร์ 20 เมษายน 2556 
เวลา 13.00-13.30 น. การสาธิตชาร์โคลโดย อ.สมยส คำแสง(อ.เป้) ดำเนินการเสวนาโดย คุณหงส์จร เสน่ห์งามเจริญ
เวลา 13.30-15.00 น. เสวนาและพูดคุยเรื่อง “คิดถึงอังคาร” โดย อ.เทพศิริ สุขโสภา และ คุณนิพนธ์ ขำวิไล
ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปกรุงเทพฯ

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร