Loading

archive

จิตรกรรมนามธรรม

วันที่ : 04 มิถุนายน 2556 - 12 กรกฎาคม 2556
สถานที่: People's Gallery ชั้น 2
โดย จรูญ บุญสวน
พิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00 น.

ความเชื่อในการเดินทางของการทำงานศิลปะที่ต้องผ่านหลาย ๆ รูปแบบ จนเมื่อเห็นว่าแบบใดเหมาะกับตนก็ต้องยึดแบบนั้น ๆ ไปตลอด คือที่มาของนิทรรศการจิตรกรรมนามธรรมของจรูญ บุญสวน จรูญเคยสร้างผลงานแนว abstract painting เมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรใหม่ ๆ ด้วยต้องการทำในสิ่งที่ท้าทาย เปลี่ยนแปลงรูปแบบที่แตกต่างกับสิ่งที่เขาเคยทำ แต่ผลงานเหล่านั้น เมื่อเกิดแล้วก็ดับ เพราะเขารู้ว่ามัน “ไม่ใช่แนวทางของผม” นิทรรศการจิตรกรรมนามธรรมที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครั้งนี้ จึงเป็นการนำเสนอสิ่งที่เขาเคยทำมาระยะหนึ่งในวัยหนุ่ม และคงจะไม่ทำขึ้นอีก


ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร