Loading

Activities
archive

เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ (BAAF)

วันที่ : 27 มิถุนายน 2556 - 31 มีนาคม 2557
สถานที่:
โดย กรุงเทพมหานคร และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท  ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ก้าวสู่ความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ เปิดภาพอาเซียนในมิติชุมชนสังคมศิลปะและวัฒนธรรม “เปิดรับ—แบ่งปัน”


กรุงเทพมหานคร และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท  ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงาน “เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ : BANGKOK ASEAN ART & CULTURE FESTIVAL (BAAF) เพื่อเปิดพื้นที่การรับรู้เรื่องประชาคมอาเซียนด้านสังคม วัฒนธรรม และสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติการแบ่งปัน ร่วมคิดร่วมทำของประชาคมอาเซียน ภายใต้แนวคิด “เปิดรับและแบ่งปัน” (OPEN & SHARE) เพื่อเปิดรับความแตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรม และแบ่งปันประสบการณ์และโอกาสในการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมระหว่าง 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นการสนับสนุนมิติอาเซียนในด้านประชาคม สังคม และวัฒนธรรม (ASCC) ซึ่งสอดคล้องกับการเปิดประเทศต้อนรับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งจะเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2558
 
“เทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ : BANGKOK ASEAN ART & CULTURE FESTIVAL (BAAF)”   ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาตลอดปีพ.ศ. 2556 และ 2557
 
- สิงหาคม 2556

เสาร์ที่ 31 สิงหาคม เวลา 14.00-17.00 น.
เสวนา “มิตรภาพและข้อพิพาท: แนวโน้มและความเป็นไปได้ในการใช้พลังขับเคลื่อนทางศิลปวัฒนธรรม สู่การปฏิรูปมิติทางสังคม” ณ EVENT STAIRS ชั้น 2 อาคาร 7 Bangkok University Gallery (BUG) วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
 
- กันยายน 2556
 
พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน เวลา 14.00-17.00 น.
เสวนา “ASEAN Contemporary Art Management by Thai Gallerists” ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
12-22 กันยายน เวลา 19.00-20.00 น.
การแสดงละครร่วมสมัย “มายายักษ์” รามเกียรติ์ สมบัติร่วมของอาเซียน โดยคณะละครอนัตตา และ คณะละคร 8x8 ณ สตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
เสาร์ที่ 28 กันยายน เวลา 15.30-18.30 น.
มิวสิคฟอรัม “โหมโรงอาเซียน” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
อาทิตย์ที่ 29 กันยายน เวลา 14.00-17.00 น.
เสวนาโต๊ะกลม “ชีวิตสะท้อนชีวิต” ร่วมพูดคุยกับชาวอาเซียนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
- ตุลาคม 2556
 
เสาร์ที่ 19 ตุลาคม เวลา 10.30-13.00 น.
เสวนาและฉายหนัง “ศิลปะ ศาสนา เพศวิถี : มองพม่าผ่านหนัง” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
เสาร์ที่ 19 ตุลาคม เวลา 14.00-17.00 น.
เสวนา “การเปิดเสรีในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และแนวโน้มความร่วมมือในธุรกิจภาพยนตร์ของกลุ่มประเทศอาเซียน” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม เวลา 14.00-17.00 น.
เสวนา “พัฒนาการของศิลปะร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ความเชื่อมโยงในความทรงจำร่วมเชิง ประวัติศาสตร์ สังคม และศิลปวัฒนธรรม” ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
- พฤศจิกายน 
 
พุธที่ 13 พฤศจิกายน เวลา 10.30-12.30 น.
กิจกรรม “สรุปการระดมความคิดเห็นและความร่วมมือ ระหว่างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม” ณ ห้อง Friends-of-BACC (ห้องกระจก) ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น.
การฉายภาพยนตร์อาเซียน เนื้อหาเข้มข้น และร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ ณ ห้อง 401 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 
- ธันวาคม 2556 ... Highlight !!! 
 
13-15 ธันวาคม เวลา 16.00 น.
“ASEAN Nights: ASEAN Beyond Frontier” ฉายหนังกลางแปลง การแสดงสด และ อาหารอาเซียน ณ ลานด้านหน้า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
13 ธันวาคม 2013 - 2 มีนาคม 2014
SEA Conceptual Art Exhibition “Concept Context Contestation : มโนทัศน์ บริบท และการต่อต้าน” ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 
20 ธันวาคม 2013 - 16 กุมภาพันธ์ 2014
SEA Media Art Exhibition “Media/Arts Kitchen – Reality Distortion Field : มีเดีย/อาร์ท คิทเช่น – สนามบิดเบือนความจริง”  ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
 
 
กิจกรรมของเครือข่าย 
 
ระหว่าง สิงหาคม - ตุลาคม
กิจกรรมอาหารอาเซียนและนานาชาติ โดย The Painter’s Table ณ ห้อง 203 ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
เสาร์ที่ 7 กันยายน เวลา 14.00-15.30 น.
การแสดงละครเวที “ปีศาจอาดูรย์” โดย หน้ากากเปลือยการละคร ณ ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต (ข้างสถานี รถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต)
 
21 กันยายน - 19 ตุลาคม
นิทรรศการ From Craft to Art – Vietnamese Lacquer Paintings ณ ทวิบู แกลเลอรี่
 
27-29 กันยายน
โครงการ Between the Space: Workshop on Performance Art with Melati Suryodarmo โดย เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปีย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม เวลา 14.30-18.00 น.
การแสดงเรื่อง มโนห์รา ในโครงการ Performing Arts for All โดย มูลนิธิเพื่อนศิลปะ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สถาบัน Dance Centre - School of Performing Arts ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน
เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปียครั้งที่ 15 ณ ห้องสตูดิโอชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


กำหนดการกิจกรรมการศึกษาและกิจกรรมของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
ไฟล์ที่ 1  คลิกที่นี้
ไฟล์ที่ 2  คลิกที่นี้

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Bangkok ASEAN Art Culture Festival และ Email: baaf2013@gmail.com 
 
หน่วยงาน องค์กร หรือบุคลลที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่โทร 02 214 6638 ต่อ 519 (ติดต่อ คุณรอย, คุณจิน, คุณพาม)  Email: baaf2013@gmail.com


ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร