Loading

Gallery Tours
archive

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำชมนิทรรศการ ช่วงที่ 3 ปี2556

วันที่ : 19 กรกฎาคม 2556 - 16 สิงหาคม 2556
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปกรุงเทพฯ เปิดรับสมัครท่านที่สนใจงานศิลปะร่วมเป็นอาสาสมัครนำชมนิทรรศการ ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7-9 
ในระยะเวลาการแสดงผลงานศิลปะนิทรรศการต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
1. ชั้น 7 นิทรรศการ “Re – ทิ้ง รี – Think” : ผลงานศิลปะส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Eco Art)
   ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 17 พฤศจิกายน 2556
2. ชั้น 8 นิทรรศการ “Resort : สถานพักตากอากาศ” : นิทรรศการศิลปะภูมิทัศน์ร่วมสมัย
   ปฏิบัติงานระหว่างวันที่  19 กันยายน – 17 พฤศจิกายน 2556
3. ชั้น 9 นิทรรศการ “ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59” ชั้น : ผลงานศิลปะจากโครงการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ปี 2556
    ปฏิบัติงานระหว่างวันที่  4 กันยายน  – 6 ตุลาคม 2556

 
คุณสมบัติของอาสาสมัครนำชม                   
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป                                                             
2. มีความสนใจในงานศิลปะ                                                   
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี                                                           
4. สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างชาติได้                                       
5. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตปกติดี                                                                                                  
6. สามารถเลือกปฏิบัติงานได้ 3 ช่วงเวลา 10.30-13.00 น.  13.00-17.00 น.  17.00-21.00 น. 
 
 
คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่นำชม
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. มีความสนใจในงานศิลปะ
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 4. สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างชาติได้  (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)  
 5. สามารถปฏิบัติงานได้ในเวลา 9.30 - 21.00 ตั้งแต่วันอังคาร - วันอาทิตย์
 
ใบสมัครเจ้าหน้าที่นำชม คลิกที่นี่
ใบสมัครอาสามัคร คลิกที่นี่
 
การสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bacc.or.th และส่งมาที่ volunteer.bacc@gmail.com
2.สำหรับการสมัครเป็นเจ้าหน้าที่นำชม ทางโครงการจะทำการติดต่อกลับและนัดหมายการสัมภาษณ์ 
   เพื่อพิจารณารับเข้าอบรมและปฏิบัติงาน (รับจำนวนจำกัด) เจ้าหน้าที่นำชมจะได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
3. สำหรับการสมัครเป็นอาสาสมัครนำชมทางโครงการจะติดต่อกลับ และนัดหมายการเข้ารับการอบรม
  (ไม่จำกัดจำนวน ) อาสาสมัครจะได้รับใบรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงาน หลังจากจบโครงการ
 
 
*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ 02-214-6630 ถึง 8 ต่อ 532 หรือ 089-792-1692 (คุณเลยลม)

ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร