Loading

archive

สื่อสารผ่านสีสรรค์

วันที่ : 05 กันยายน 2556 - 11 ตุลาคม 2556
สถานที่: People's Gallery ชั้น 2
โดย ฟิลลิป มาร์ค ออโดแมท
พิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 17.00 น.

“สื่อสารผ่านสีสรรค์” คือการดูดซึมวัฒนธรรมไทยกับรูปแบบของ street art ทางตะวันตกได้อย่างลงตัวซึ่งมีรากฐานเป็นนามธรรมจากศิลปิน ภาพวาดทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ชัดเจนและบริสุทธิ์มากที่สุดของการสื่อสารผ่านภาษาของศิลปิน การใช้สี การใช้เทคนิคแบบ street art และอิทธิพลของศิลปะแบบนามธรรม รวมถึงศิลปะแบบป๊อปอาร์ตก็ช่วยหล่อหลอมให้ผลงานของศิลปินอัดแน่นไปด้วยมิติ สีสันที่สดใส พลัง และการเคลื่อนไหวในภาพวาดของศิลปินสื่อให้เห็นถึงมิติใหม่ของความสุขอย่างแท้จริง  

ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร